Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: Predlog zakona predviđa preciziranje postojećih i uvođenje osam novih krivičnih dela protiv privrede, uvođenje novih krivičnih dela koja se tiču borbe protiv porodičnog nasilja i pooštravanja sankcija za krivična dela protiv polnih sloboda. Nova krivična dela biće proganjanje, polno uznemiravanje i sankcionisanje prinudnih brakova, dok se povećava minimalna kazna za silovanje i za obljubu nad nemoćnim licem


Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije raspravljaće 15. novembra 2016. godine o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.

Predlog zakona predviđa preciziranje postojećih i uvođenje osam novih krivičnih dela protiv privrede tako da će ih, ukoliko se predviđena rešenja usvoje, ukupno biti 33.

Nova krivična dela predviđena Predlogom zakona su:

  • prevara u obavljanju privredne delatnosti,
  • pronevera u obavljanju privredne delatnosti,
  • zloupotreba zastupanja u obavljanju privredne delatnosti,
  • zloupotreba poslova upravljanja i nadzora u obavljanju privredne delatnosti,
  • zloupotreba u postupku privatizacije,
  • primanje mita u obavljanju privredne delatnosti,
  • davanje mita u obavljanju privredne delatnosti.

Tu spada i krivično delo prevara u osiguranju, koje je uvedeno izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2009. godine, ali je Predlogom zakona sasvim drugačije postavljeno, odnosno onako kako je to uobičajeno u stranom zakonodavstvu.

Takođe, za neka krivična dela kao što je poreska utaja i zloupotreba položaja odgovornog lica, Predlogom zakona se predviđa drugačiji zakonski opis prilagođeniji realnim privrednim kretanjima u državi.

Postojeća krivična dela njih 25, su poreska utaja, neplaćanje poreza po odbitku, zloupotreba ovlašćenja u privredi, zloupotreba položaja odgovornog lica, zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, zloupotreba monopolističkog položaja, prouzrokovanje stečaja, prouzrokovanje lažnog stečaja, oštećenje poverilaca, izdavanje čeka i korišćenje platnih kartica bez pokrića.

Tu su i krivična dela nedozvoljena proizvodnja, nedozvoljena trgovina, krijumčarenje, onemogućavanje vršenja kontrole, neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga, narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti, obmanjivanje kupaca, odavanje poslovne tajne, falsifikovanje novca, falsifikovanje hartija od vrednosti, falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, falsifikovanje znakova za vrednost, falsifikovanje znakova, odnosno državnih žigova za obeležavanje robe, merila i predmeta od dragocenih materijala, pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za falsifikovanje i pranje novca.

Pored ovih izmena i dopuna, Predlog zakona obuhvata još dva velika segmenta. To je uvođenje novih krivičnih dela koja se tiču borbe protiv porodičnog nasilja i pooštravanja sankcija za krivična dela protiv polnih sloboda.

Nova krivična dela biće proganjanje, polno uznemiravanje i sankcionisanje prinudnih brakova, dok se povećava minimalna kazna za silovanje i za obljubu nad nemoćnim licem.

Minimalna kazna za ova dela će ubuduće biti od pet godina zatvora dok maksimum ostaje 12 godina zatvora.

Izvor: Vebsajt Blic, 13.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija