Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost uputilo je mišljenje na Predlog zakona tražeći da se krug lica koje zakon štiti proširi na sve žene, bilo da su one u bračnoj, vanbračnoj vezi ili samo u bliskom, ličnom međusobnom odnosu sa nasilnikom, i bez obzira na to da li su živele ili žive u zajedničkom domaćinstvu. Tražena je hitnost reagovanja odgovornih kada se desi nasilje, kao i da se zakonom jasno definišu obaveze i odgovornosti svih učesnika u sprečavanju i suzbijanju nasilja - od Centara za socijalni rad i policije do pravosudnih organa


Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije raspravljaće 15. novembra 2016. godine o Predlogu zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Kako se navodi u obrazloženju, taj zakon između ostalog treba da uredi organizaciju i postupanje državnih organa i ustanova, radi delotvornog sprečavanja nasilja u porodici, kao i da se žrtvama nasilja u porodici obezbedi blagovremena i delotvorna zaštita.

Cilj Predloga zakona je uspostavljanje standarda - da nasilnik ne sme da ostane kod kuće, ne samo kada je krivično delo učinjeno već i kada postoji neposredna opasnost od nastanka krivičnog dela, odnosno bilo kog oblika nasilja, a u skladu sa principom takozvane nulte tolerancije na nasilje.

Predlog zakona predviđa poseban postupak državnih organa i ustanova koji podrazumeva primenu hitnih mera, kao i prevazilaženje pravnog vakuma u periodu od prijave nasilja do sudskog postupka.

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost uputilo je mišljenje na tekst Predloga zakona tražeći da se proširi krug lica koje zakon štiti.

"Zakon mora da prepozna i zaštiti sve žene, bilo da su one u bračnoj, vanbračnoj vezi ili samo u bliskom, ličnom međusobnom odnosu sa nasilnikom, i bez obzira da li su živele ili žive u zajedničkom domaćinstvu", istakla je predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorana Mihajlović.

Tražena je hitnost reagovanja odgovornih kada se desi nasilje, kao i da se zakonom jasno definišu obaveze i odgovornosti svih učesnika u sprečavanju i suzbijanju nasilja - od Centara za socijalni rad i policije do pravosudnih organa.

"Zakon je osnova da bi sve češće i brutalnije nasilje nad ženama suzbili brzo i efikasno, ali u toj borbi moramo da se oslanjamo i na nevladine organizacije koje su specijalizovane za pomoć i podršku žrtvama, kao što je to Autonomni ženski centar", rekla je Mihajlović.

Izvor: Vebsajt Blic i Tanjug, 13.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija