Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PARAFIRAN NACRT UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA IZRAELOM: Nacrt ugovora sadrži većinu najvažnijih rešenja sadržanih u OECD/G20 BEPS akcionom planu


U Beogradu je, od 7. do 10. novembra 2016. godine, održana druga runda pregovora radi zaključenja Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak.

U toku pregovora, u potpunosti su usaglašeni svi članovi Nacrta ugovora.

Na kraju pregovora, parafiran je tekst Nacrta ugovora i potpisan Usaglašeni zapisnik sa pregovora.

Dogovoreno je, da nadležni organi dve države preduzmu neophodne mere za što skorije potpisivanje Ugovora.

Datum i mesto potpisivanja, kao i nivo potpisnika utvrdiće se naknadno diplomatskim putem.

Posebno napominjemo, da parafirani Nacrt ugovora (po prvi put) sadrži većinu najvažnijih rešenja sadržanih u OECD/G20 BEPS akcionom planu, o čemu ćemo detaljnije izvestiti kada ugovor stupi na snagu.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 14.11.2016.