Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA: UNIJA POSLODAVACA SRBIJE SMATRA DA PROPIS DOVODI DO USPOSTAVLJANJA MONOPOLSKOG POLOżAJA JAVNO-KOMUNALNIH PREDUZEćA ZA POGREBNE USLUGE I PORASTA CENA NJIHOVIH USLUGA


Predstavnici Unije poslodavaca Srbije (UPS) razgovarali su sa šefom ekonomskog odeljenja za evropske integracije Delegacije EU u Srbiji, Frejkom Janmatom, o problemima vezanim za primenu Zakona o komunalnim delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 - dalje: Zakon).

Kako se navodi u saopštenju UPS-a, primena člana 5. Zakona dovodi do uspostavljanja monopolskog položaja javno-komunalnih preduzeća za pogrene usluge u domenu prodaje pogrebene opreme i pružanja usluge pripreme za sahranjivanje, što direktno dovodi do porasta cena ovih usluga na tržištu i dodatno otežava položaj najsiromašnijih građana koji često nemaju sredstava da dostojno sahrane svoje najbliže.

U desetinama manjih opština u Srbiji lokalna javno-komunalna preduzeća nemaju tehničke resurse ni kapacitete da pruže usluge pripreme za sahranjivanje i obezbede pogrebnu opremu, već ovaj posao obavljaju isključivo privatna preduzeća, navodi se u saopštenju.

Član 5, Stav 2. Zakona nije u saglasnosti s odredbama člana 82, 83, 84, 86. i 44. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), jer se navedenom odredbom krši sloboda preduzetništva, koja se može ograničiti samo radi zaštite zdravlja ljudi, životne sredine i prirodnih bogatstava i radi bezbednosti Republike Srbije,

Takođe, spornom odredbom se ograničava sloboda konkurencije, na taj način što je primena sporne odredbe dovela do stvaranja monopolskog i dominantnog položaja na tržištu Republike Srbije u korist javnih komunalnih preduzeća. Osim toga, sporna odredba dovodi do ograničenja autonomije crkava i verskih zajednica i nemogućnost istih da samostalno upravljaju svojom imovinom i novčanim sredstvima, navodi se u saopštenju.

Zakon o zaštiti konkurencije ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 95/2013), koji se odnosi i na javna preduzeća, takođe ima nekoliko odrednica, koje isključuju mogućnost monopola:

Član 9: "Povredom konkurencije u smislu ovog zakona smatraju se akti ili radnje učesnika na tržištu koje za cilj ili posledicu imaju ili mogu da imaju značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije."

Član 10. govori o zabrani restriktivnog sporazuma, koji su zabranjeni i ništavni "ako se primenjuju nejednaki uslovi poslovanja na iste poslove u odnosu na različite učesnike na tržištu, čime se učesnici na tržištu dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurente..."

Član 16., o zabrani zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu: "...3) primenjivanje nejednakih uslova poslovanja na iste poslove sa različitim učesnicima na tržištu, čime se pojedini učesnici na tržištu dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurente."

Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013) takođe dokazuje da JKP ne može imati monopol:

Član 5.: "Zabranjen je svaki oblik diskriminacije u pogledu uslova za obavljanje trgovine ili narušavanja ravnopravnosti trgovaca na tržištu."

Član 7.: "Trgovci su dužni da u tržišnoj utakmici postupaju pošteno, na način koji nije usmeren na nanošenje štete drugim trgovcima, odnosno kupcima, kao i javnom interesu, a u skladu sa poslovnim moralom i dobrim poslovnim običajima."

Član 50. : "Nepoštena tržišna utakmica (nelojalna konkurencija) je radnja trgovca usmerena protiv drugog trgovca, odnosno konkurenta, kojom se krše kodeksi poslovnog morala i dobri poslovni običaji, i kojom se nanosi ili može naneti šteta drugom trgovcu (konkurentu)…"

UPS navodi da su od nadležnog Ministarstva građevinarstva i urbanizma 2013. godine tražili formiranje radne grupe koja će raditi na izradi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, ali ta radna grupa nije formirana.

UPS navodi da je ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović, najavila da će izmene Zakona biti usvojene do kraja 2015. godine, te smatraju izuzetno važim da se u Radnoj grupi koja priprema Nacrt zakona nađu i predstavnici UPS-a.

Gospodin Janmat na sastanku je rekao da će se Delegacija EU u Srbiji zalagati da se ukine zakonom omogućen monopol, jer je borba protiv monopola jedan od zahteva EU u procesu pristupanja.

UPS je ovaj problem iznela i na Socijalno-ekonomskom savetu ali i nepoštovanje člana 25. Zakona o komunalnim delatnostima koji jasno kaže da ne treba da postoji razlika u cenama između različitih kategorija potrošača, osim ako troškovi pružanja usluge nisu zaista veći.

Republička inspekcija je 2013. godine kontrolisala lokalne samouprave, opominjala ih i one su imale rok od 3 meseca da usklade svoje odluke, međutim cene su ostale u istoj disproporciji.

Isporuka vode je skuplja od 50 do 145 odsto, naknada za održavanje mernog instrumenta, koja se naplaćuje svakog meseca uz račun za vodu je i 900 odsto veća za privredu u odnosu na domaćinstva, dok je odnošenje smeća je skuplje od 24 do 327 odsto, navedeno je u saopštenju.

Poseban problem je to što mnoge firme imaju ugovore o reciklaži sa drugim preduzećima, pa većinu smeća odvoze na reciklažu, a istovremeno plaćaju astronomske iznose za odnošenje smeća koje se zaračunava po metru kvadratnom prostora.

Zakon o komunalnim delatnostima propisuje da se cena usluge formira prema stvarno izvršenoj usluzi, što znači da se iznošenje smeća ne bi trebalo meriti po metru kvadratnom poslovnog prostora kao što je to sada slučaj.

Parking prostor je od 50 do 212 odsto skuplji za privredu. Pružanje dimničarskih usluga je za privredu veće i do 400 odsto iako veliki broj preduzeća ne koristi dimnjak, jer se greje na drugi način pa dimnjaci nemaju potrebe da se čiste, što implicira da privreda plaća uslugu koja joj nije pružena, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca Srbije, 14.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija