Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE UKAZUJE DA SE PRUżANJE PRAVNE POMOćI I OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA NE MOGU SMATRATI POLITIčKIM AKTIVNOSTIMA POLITIčKOG SUBJEKTA U SMISLU ZAKONA


Agencija za borbu protiv korupcije u proteklom periodu dobila je više prijava građana i političkih subjekata da opštinski odbori pojedinih političkih stranaka organizuju besplatnu pravnu pomoć i besplatne zdravstvene preglede od strane lekara specijalista, navodi se u saopštenju Agencije.

Odredbom člana 19. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014 - dalje: Zakon) propisano je da sredstva za finansiranje redovnog rada politički subjekti mogu da koriste za funkcionisanje i propagiranje ideje političkog subjekta koje, između ostalog, podrazumevaju rad sa biračima i članstvom, međunarodnu saradnju, troškove zarada i naknada zaposlenih, troškove promocije, reklamnog materijala i ostale slične političke aktivnosti, dodaje se u saopštenju.

Agencija ukazuje na to da se pružanje pravne pomoći i obavljanje zdravstvenih pregleda ne mogu smatrati političkim aktivnostima političkog subjekta u smislu Zakona, te da ovaj vid ponašanja može dovesti do povrede ovog i drugih zakona.

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014)

Korišćenje sredstava za finansiranje redovnog rada

Član 19

Sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata koriste se za funkcionisanje i propagiranje ideje političkog subjekta i podrazumevaju: rad sa biračima i članstvom, troškove prevoza i održavanja skupova, troškove promocije, reklamnog materijala i publikacija, troškove istraživanja javnog mnjenja, obuke, međunarodnu saradnju, troškove zarada i naknada zaposlenih, komunalne troškove, kao i troškove za druge slične aktivnosti.

Sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata koriste se i za finansiranje troškova izborne kampanje, u skladu sa ovim zakonom.

Sredstva dobijena iz javnih izvora u iznosu od najmanje 5% ukupnih sredstava dobijenih za redovan rad na godišnjem nivou, politički subjekat je dužan da koristi za stručno usavršavanje i osposobljavanje, međunarodnu saradnju i rad sa članstvom. 

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 14.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija