Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STEČAJU: Od 2015. godine komunikacija sa učesnicima u stečajnom postupku biće elektronska


Stečajni postupci će biti transparentniji, a stečajni upravnici od 1. oktobra objavljuju svoje izveštaje na internet portalu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, rečeno je u Privrednoj komori Beograda.

V.d. direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Ivana Matić kazala je da će od 1. januara 2015. godine odluke i oglasi koji se odnose na privredna društva u stečaju biti objavljivani i na elektronskoj oglasnoj tabli privrednih sudova, kao i da će komunikacija sa učesnicima u ovom postupku biti elektronska.

Ona je podsetila da su Izmene i dopune Zakona o stečaju i stečajnom postupku stupile na snagu 13. avgusta, a da je njihov cilj da omoguće brže i efikasnije rešavanje problema preduzeća u blokadi i da povećaju prava poverilaca.

Matićeva je navela da je od početka 2010. godine, kada je usvojen Zakon o stečaju i stečajnom postupku od 52000 pravnih lica koja su u blokadi otvoreno samo 3.500 stečajeva.

"U Evropi glavni indikator je odnos broja stečajeva i privrednih društava. Na 10.000 registrovanih privrednih društava broj otvorenih stečajeva u Srbiji je iznosio 2012. godine 97, a 2013 godine 17, dok je u Austriji prosečan godišnji broj stečajeva oko 80, na isti broj privrednih društava", kazala je Matić.

Ona je ocenila da u Srbiji nije bilo dovoljno podsticaja da se otvaraju stečajevi kod firmi u blokadi i da su najnovije zakonske izmene usvojene pre svega da bi se situacija promenila. U maju je broj blokiranih računa preduzeća, bez preduzetnika i fizičkih lica, iznosio je 25.785, od kojih je 6.866 bilo u blokadi duže od tri godine.

Da se stečaj ne bi završio bankrotstvom omogućavaju unapred pripremljeni planovi reorganizacije ili planovi reorganizacije iz stečaja, kazala je Matić i navela da je od 2010. godine do 4. oktobra, Agenciji bilo podneto ukupno 160 planova za reorganizaciju iz stečaja.

U četiri slučaja reorganizacija je uspešno završena, u 132 je još u toku, a u 24 reorganizacija je bila neuspešna i završila je bankrotstvom.

Procenat namirenih dužnika bolji je kroz reorganizaciju, a novina je i da Agencija za privatizaciju može da pokreće unapred pripremljen plan reorganizacije za 153 preduzeća u svom portfoliju, kazala je ona.

Izvor: Tanjug