Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O LEGALIZACIJI OBJEKATA: NOVIM PROPISOM LEGALIZACIJA BESPRAVNO SAGRAđENIH OBJEKATA BIćE OMOGUćENA I ZA ONE VLASNIKE KOJI DO SADA NISU PODNELI ZAHTEV ZA NAKNADNO IZDAVANJE GRAđEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE. VLASNICIMA ćE, UZ PRIJAVU, BITI POTREBAN IZVEšTAJ ZATEčENOG STANJA OBJEKTA S ELABORATOM GEODETSKIH RADOVA I DOKAZ O SVOJINI


Bespravno sazidani objekti biće legalizovani po nižoj ceni, a šansu da ozakone svoje kvadrate imaće i oni vlasnici koji do sada nisu podneli zahtev za naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 14.09.2015.