Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE APR-A O POSLOVANJU NEPROFITNIH INSTITUCIJA U 2013. GODINI


U Agenciji za privredne registre izrađeno je i objavljeno Saopštenje o poslovanju neprofitnih institucija u Republici Srbiji u 2013. godini u kome su dati rezultati poslovanja i finansijski kapaciteti drugih pravnih lica - političkih stranka, udruženja, sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, zadužbina i fondacija, ustanova i ostalih oblika organizovanja.

Ovo sopštenje je izrađeno na osnovu uporedne analize podataka za 28.334 druga pravna lica čiji su redovni godišnji finansijski izveštaji za 2013. godinu primljeni i obrađeni u Agenciji i podataka iz usvojenih godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu za 28.798 drugih pravnih lica.

I pored blagog oživljavanja domaće ekonomske aktivnosti, još uvek prisutne nepovoljnosti ukupnog ambijenta odrazile su se i na poslovanje drugih pravnih lica u Republici Srbiji tokom 2013. godine, pa ona zapošljavaju 2.048 radnika manje nego prethodne godine, odnosno ukupno 37.794 radnika.

U strukturi drugih pravnih lica, skoro tri petine čine udruženja (16.788), nešto više od trećine udruženja, društva i savezi u oblasti sporta (9.696), a zatim slede ustanove (1.063), zadužbine i fondacije (425), ostali oblici (282) i političke stranke (80). Najviše radnika, njih 25.661 ili 62,8%, bilo je zaposleno u ustanovama, dok su udruženja zapošljavala 6.021 radnika (15,9%), a udruženja, društva i savezi u oblasti sporta njih 3.171 ili 8,4%.

Istovremeno, obim poslovnih aktivnosti je tek skromno uvećan i ukupni prihodi u iznosu od 166 mlrd dinara su za 4,4% veći od prošlogodišnjih, dok su ukupni rashodi u iznosu od 162 mlrd dinara porasli za samo 2,2%. Nakon prošlogodišnjeg izleta u sferu negativnih rezultata druga pravna lica su u 2013. godini povratila pozitivno poslovanje i beleže pozitivan neto finansijski rezultat u iznosu od 2,6 mrld dinara.

Najveći pozitivan neto finansijski rezultat beleže ustanove, i to iznosu od 1,5 mlrd dinara, a pozitivno poslovanje zadržala su i udruženja, dok su u zoni negativnih rezultata ostala sportska udruženja, društva i savezi u oblasti sporta, mada je njihov gubitak drastično smanjen u poređenju sa prethodnom godinom.

Druga pravna lica raspolažu ukupnim sredstvima i kapitalom koji su tek blago uvećani u odnosu na prethodnu godinu (5,4% i 4,7%) i iznose 156 mrd dinara odnosno 69 mlrd dinara. Iz sopstvenih izvora finansirano je 44,2% sredstava drugih pravnih lica, što je gotovo na prošlogodišnjem nivou. Kumulirani gubici iznose 23 mlrd dinara i neznatno su veći nego prethodne godine (2,3%).

Kao i prethodnih godina, i u 2013. godini, preovlađujući deo ukupnih finansijskih performansi drugih pravnih lica nose ustanove, udruženja i sportska udruženja, društva i savezi u oblasti sporta. Pored toga, ispoljen je i neravnomeran teritorijalni raspored drugih pravnih lica i značajna zastupljenost u osnovnim finansijskim pozicijama pravnih lica iz Beogradske i Južnobačke oblasti, dok posmatrano po veličini dominiraju mala druga pravna lica.

Saopštenje o poslovanju neprofitnih institucija u Republici Srbiji u 2013. godini objavljeno je u odeljku Finansijski izveštaji i bonitet - Makroekonomska saopštenja.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 14.8.2014.