Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI: EFIKASNIJA ORGANIZACIJU MUP I POSTUPANJE U SLUčAJEVIMA PRIJAVE NESTAIH LICA, KAO I HITNO REAGOVANJE U SITUACIJAMA POVEćANOG RIZIKA, PROMENJEN NAčIN ZA PENZIONISANJE


Skupština Srbije počela je 14. jula 2015. raspravu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović naveo je, na sednici parlamenta, da se donošenjem ovih izmena najviše doprinosi većoj zaštiti, bržoj potrazi za nestalima i poboljšanju procesa upravljanja.

Stefanović je rekao da je deo zakona izmenjen i zbog pretnji terorističkim napadima, i da je zbog toga promenjen način za angažovanje jedinica u takvim slučajevima.

On je naveo da ministarstvo predlaže stvaranje samo jedne jedinice za borbu protiv terorizma i pojasnio da je Srbija do sada u takvim slučajevima imala protivterorističku jedinicu, specijalnu antiterorističku jedinicu i Žandarmeriju.

Stefanović je pojasnio da Ministarstvo predlaže ukidanje protivterorističke jedinice i objedinjavanje ljudi u specijalnu antiterorističku jedinicu, koja će zadržati ime SAJ, a u kojoj će biti oni sa najboljim rezultatima.

Kao još jednu od izmena, on je naveo da bi nestale osobe policija trebalo da počne da traži odmah, čim se posumnja da je počinjeno krivično delo.

Ministar je rekao da će izmene i dopune zakona omogućiti karijerno napredovanje za zaposlene u MUP-u, kroz praćenje kvaliteta rada zaposlenih, i dodao da će se promeniti način za penzionisanje u pojedinim slučajevima.

Ministar je naveo da je u MUP-u u toku formiranje sektora za ljudske resure koji treba da doprinese boljoj iskorišćenosti postojećih ljudskih kapaciteta i specijalističkih znanja na izvršavanju zadataka. Predviđeno je, kako je dodao, i osnivanje sektora za međunarodnu saradnju i strateško planiranje koji će se baviti i planiranjem procesa evropskih integracija.

Predvđen je i pravni osnov za bezbednosnu proveru na osnovu zahteva drugih organa, kao i da bezbednosnu proveru koju će sprovesti MUP mogu zatražiti detektivske agencije, Uprava carina, Poreska uprava.

Predložene izmene zakona, kako navodi ministar, stvaraju osnov za penzionisanje određenog broja zaposlenih u MUP koji imaju 52 godine i najmanje 30 godina na poslovima povećanog rizika, a koji nemaju beneficirani radni staž.

Stefanović je dodao da je novi zakon o policiji u potpunosti gotov, da je u procesu prevođenja, kako bi bio poslat na proveru Evropskoj komisiji. Nakon dostavljanja mišljenja EK biće upućen Vladi, a potom i parlamentu gde će biti razmatran u redovnom postupku.

Rok za donošenje novog zakona, kako je naveo, je decembar 2015. godine, što je i obaveza iz Akcionog plana za pridruživanje EU.

Izvor: Vebsajt Beta, 14.07.2015.