Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SIGURNA NAKNADA POGREBNIH TROŠKOVA SAMO OD REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE: Advokati savetuju oprez prilikom ulaganja za ove svrhe u privatna udruženja i fondove


Fond za penziono i invalidsko osiguranje obezbedio je sigurnu naknadu za troškove sahrane, koja je za ovaj kvartal godine povećana. Iako mnoga udruženja i privatni fondovi nude slične usluge uz niske mesečne izdatke tokom života, advokati savetuju najstarijim sugrađanima da ne nasedaju na raznovrsne ponude, jer iza mnogih se kriju zapravo prevare.

Nakon likvidacije i stečaja nekoliko udruženja i privatnih fondova, koji su se bavili osiguravanjem posmrtnog fonda, porodicama penzionera jedina sigurna pomoć doći će od države. Republički fond za penziono i invalidsko osiguranje za april, maj i jun obezbedio je povećan iznos naknade za troškove sahrane u odnosu na prethodni kvartal ove godine. Tako će na konto naknade za pogrebne troškove porodicama preminulih ili onima koji su platili sahranu preminulog korisnika penzija biti isplaćeno 37.469 dinara. Ovaj novčani iznos važi za sve penzionere, bez obzira na visinu penzije koju su primali ili kategorije kojoj su pripadali.

Taj iznos isplaćivaće se u aprilu, maju i junu ove godine u vreme mesečne isplate penzija. Podsetimo, naknada za pogrebne troškove u januaru, februaru i martu ove godine, iznosila je 36.308 dinara. Pravo na naknadu pogrebnih troškova pripada licu, koje je snosilo troškove sahrane u slučaju smrti korisnika penzije. Naknada se isplaćuje u visini jedne i po prosečne penzije isplaćene u prethodnom kvartalu, u odnosu na dan smrti korisnika - navode iz Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje.

Visoki pogrebni troškovi za sahranu rezultirali su pružanjem dodatne novčane pomoći porodicama u pojedinim gradovima u Srbiji, gde lokalna samouprava iz sopstvenih sredstava izdvaja za smrtne slučajeve penzionera. S druge strane, mnogi penzioneri štede i izdvajaju novac sa strane za te potrebe, dok se najmanji broj opredeljuje i za neko od osiguranja.

Iz pogrebnih društava potvrđuju da postoji mogućnost naplate pogrebnih troškova za pokojnika i od odgovarajućih osiguravajućih društava, samo ako je pokojnik osiguran preko bilo koje osiguravajuće kuće. Ipak, oni apeluju da to budu velike i pouzdane osiguravajuće kuće, te da se penzioneri prethodno dobro raspitaju za iskustva sa malim ili privatnim fondovima.

Postoji i treća mogućnost, a to je plaćanje članarine udruženjima koja se obavezuju da će preuzeti troškove sahrane. Međutim, nakon prošlogodišnjeg dešavanja sa beogradskim penzionerima, postavlja se pitanje ko garantuje da uloženi novac neće biti izgubljen, jer iako su zbog tog slučaja najavljene tužbe i advokati upozoravaju na to da bi naplata mogla biti problem, ukoliko preduzeće koje je otišlo u likvidaciju ne poseduje nikakvu imovinu.

Cena sahrane varira od zahteva porodice preminulog, ali i od materijalnih sredstava kojom porodica raspolaže. Prema poslednjim podacima JKP "Pogrebne usluge Beograd", u čijoj nadležnosti je deset beogradskih grobalja, prosečna cena sahranjivanja staje nešto više od 70.000 dinara. Polovina iznosa je sam trošak sahranjivanja, dok druga polovina ode na pogrebnu opremu. Cene variraju od grada do grada, pa se tako najjeftiniji paket pogrebne opreme može kupiti već za 30.000 dinara.

DOKUMENTA POTREBNA ZA NAKNADU TROŠKOVA RFZO:

* Zahtev za naknadu pogrebnih troškova.

* Izvod iz matične knjige umrlih u originalu ili overenoj fotokopiji.

* Račun o troškovima sahrane u originalu.

* Dokaz kojim se potvrđuje identitet (lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu).

* Izveštaj korisniku, odnosno ček od penzije umrlog korisnika, ukoliko ga podnosilac zahteva poseduje.

* Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva sa upisanim imenom, prezimenom i brojem partije tekućeg računa

* Izjava o davanju saglasnosti za isplatu naknade pogrebnih troškova posredniku.

* Izjava lica po čijem su zahtevu pružene pogrebne usluge o saglasnosti da se refundacija izvrši pravnom licu sa kojim Fond ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji u punom iznosu pripadajućem po Zakonu.

Izvor: Vebsajt Novosti, K. M., 13.06.2018.
Naslov: Redakcija