Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REGIONALNA KONFERENCIJA O SUđENJU U RAZUMNOM ROKU: UPOREDNO-PRAVNA REšENJA I ISKUSTVA IZ REGIONA U POGLEDU SPROVOđENJA KRIVIčNOG POSTUPKA SA TUżILAčKOM ISTRAGOM


Misija OEBS u Srbiji održala je 12. juna 2015. godine regionalnu konferenciju o suđenju u razumnom roku na kojoj su učestvovali profesori, sudije, tužioci, branioci i policijski službenici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Slovenije.

Cilj konferencije je podizanje svesti učesnika o drugačijim ulogama stranaka tokom glavnog pretresa, kakve im daje novi Zakonik o krivičnom postupku, a akcenat je stavljen na uporedno-pravna rešenja i iskustva iz regiona u pogledu sprovođenja krivičnog postupka sa tužilačkom istragom.

Na konferenciji je predstavljena i publikacija pod nazivom: "Glavni pretres i suđenje u razumnom roku: regionalna krivično procesna zakonodavstva i iskustva u primeni", koju je priredila Misija OEBS u Srbiji. Publikacija predstavlja zbornik radova pravnih stručnjaka iz regiona u vezi sa temama kao što su glavni pretres, predstavljanje dokaza tokom glavnog pretresa, unakrsno ispitivanje, kao i značaj glavnog pretresa u poštovanju principa suđenja u razumnom roku.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, Dragomir Milojević, rekao je da kada se pođe od činjenice da je glavni pretres uspostavljanje neposredne veze između dokaza i suda u cilju donošenja konačne odluke, procesi koji traju po 12, 14 i 16 godina predugo traju te da to ne pomaže težnjama da se dostigne ideal vladavine prava.

Milojević je naveo da pravo na sudsku zaštitu samo po sebi nije dovoljno ukoliko nije zaštićeno dodatnim pravima koji pospešuju njegovu delotvornost i dodao: "Nemoguće je govoriti o poštovanju prava na sudsku zaštitu ako se sudi dugo, sporo, tolerisanjem neažurnsoti stranaka ili drugih učesnika u postupku, jednostavno rečeno u nerazumnom roku".

Prema njegovim rečima, uspostavljanje efikasnog pravnog sistema predstavlja centralni deo politike Srbije prema pravosuđu. Međutim, kako je naveo, nezavisnog pravosuđa nema bez nezavisnog, odgovornog i kvalitetnog sudstva.

Predsednik Advokatske komore Srbije, Dragoljub Đorđević, smatra da se pretpostavka nevinosti u Srbiji vrlo često krši, već od pokretanja istrage, i traje do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka.

"Čim se pokrene istraga, čovek praktično izgubi sva prava...ne poštuje se njegova pretpostavka nevinosti, javno je osuđen pre suđenja, poslodavac neće da ga zaposli...", rekao je Đorđević ukazujući da su upravo advokati svedoci velikih ljudskih padova koji se dešavaju.

Đorđević je naveo i da mnogi kada govore o suđenju u razumnom roku pominju naknade šteta koje država Srbija, pa i ostale države u regionu plaćaju svojim građanima zbog nepoštovanja suđenja u razumnom roku.

Kao jedan od ozbiljnih nedostataka u čitavom regionu, koji pogađa građane zbog suđenja u nerazumnom roku, Đorđević je naveo nedostatak "sigurnih pravila dokazivanja".

"Time je pravo na suđenje u razumnom roku ozbiljno poremećeno, jer sutra možemo i nakon okončanja glavnog pretresa, zbog nekih dokaza do kojih smo inače mogli doći u fazi glavnog pretresa, doći kasnije tek posle mnogo godina i dokazati da je neko nevin", istakao je Đorđević.

Okupljenima su se obratili i zamenik šefa misije OEBS u Srbiji Majkl Ujehara, Biljana Pavlović iz Ministarstva pravde i drugi.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.06.2015.