Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS DONELA UREDBU O IZMENAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2015. GODINU


Vlada Republike Srbije je na sednici 14. maja 2015. godine usvojila Uredbu o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu (u daljem tekstu: izmene CT2015).

Osnovni tekst Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu donet je 25. novembra 2014. godine i objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 130/14 od 2. decembra 2014. godine, kojim je nacionalna Carinska tarifa usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2015. godinu. Uredba je već pretrpela izmenu koja je usvojena na sednici 25. decembra 2014. godine i objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 143/14 od 26. decembra 2014. godine

Razlozi za izmene CT2015 su sledeći:

- dalje usklađivanje nomenklature sa izmenama Kombinovane nomenklature za 2015 u skladu sa Uredbama EK (Dodatne napomene u Glavi 20 i 27), koje su objavljene u "Službenom listu EU" tokom marta 2015. godine;

- ispravka preferencijalnih stopa carine za primenu Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom (tarifni broj 3405);

- unapređenje prevoda naimenovanja tarifnog broja 8705.

Izmene CT2015 stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Redakcija, 14.5.2015.