Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU: PREDVIđENO DA ORGANIZACIONA JEDINICA KOJA ZASTUPA SRBIJU PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU IZ MINISTARSTVA, KAO ORGANA UPRAVE, PREđE U DRżAVNO PRAVOBRANILAšTVO


Usvajanjem Predloga zakona o pravobranilašvu, kojim se formira državno pravobranilaštvo, stvaraju se preduslovi za bolje organizovan i bolje kontrolisan rad državnog pravobranilaštva, a u interesu građana je da državna imovina bude zaštićena na pravi način, izavio je ministar pravde Nikola Selaković.

U interesu građana je, naglasio je ministar novinarima u parlamentu, kao i države Srbije, da državna imovina i imovina organa i organizacija bude na pravi načun zaštićena, da postoji uvid u tu zaštitu i da je spovodi Vlada Srbije i Ministarstvo pravde.

"Ovim zakonom je predviđeno i da organizaciona jedinica koja zastupa Srbiju pred Evropskim sudom za ljudska prava u Starzburu iz Ministarstva, kao organa uprave, pređe u državno pravobranilaštvo i na taj način će se profesionalizovati rad lica koja će zastupati inovinsko pravne interese Srbije i dobićemo znatno bolji zakon od onog koji je donet 1991. godine i koji je bio nedorečen, a sada već i prevaziđen", zaključio je Selaković.

Izvor: Tanjug, 14.5.2014.