Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA: Predviđa automatske sankcije za prekršioce zakona u vidu oduzimanja prava glasa svim povezanim licima i zabranu daljeg sticanja i otuđenja akcija osim putem ponude za preuzimanje


Nakon više od dve godine, koliko je trajao nadzor Komisije za hartije od vrednosti u vezi sa nezakonitim obaranjem cene akcija hotela Astoria na berzi i nezakonitim sticanjem akcija od strane većinskih vlasnika, i donošenja dva rešenja, povezana lica Progres a.d. Mladenovac, Montenegro premier d.o.o. Podgorica, Frad filteri d.o.o. Aleksinac i Uggora d.o.o.

Beograd, i dalje ignorišu zakonsku obavezu davanja ponude za preuzimanje.

Nakon sprovedenog postupka nadzora, koji je trajao nedopustivo dugo, Komisija za hartije od vrednosti je donela rešenje, a zatim i dopunu rešenja, kojim je nesporno utvrđeno zajedničko delovanje više lica i obaveza davanja ponude za preuzimanje akcija hotela Astoria.

Međutim, iako Zakon o preuzimanju akcionarskih društava predviđa automatske sankcije za prekršioce zakona u vidu oduzimanja prava glasa svim povezanim licima i zabranu daljeg sticanja i otuđenja akcija osim putem ponude za preuzimanje, Komisija za hartije od vrednosti, kao organ koji je jedini nadležan za postupanje, odbija da izrekne propisane mere.

Takođe, koliko nam je poznato, Komisija za hartije od vrednosti protiv prekršilaca zakona nije podnela prekršajne prijave i prijave za učinjene privredne prestupe, iako je obavezna da to učini kada utvrdi protivzakonito postupanje, što je u konkretnom slučaju utvrđeno.

Izvor: www.danas.rs, Aleksandar Stanimirović, advokat