Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: 22. marta 2019. godine razgovor sa kandidatima za izbor sudija u Višem sudu u Beogradu, Kraljevu, Pirotu, Subotici i Šapcu


Visoki savet sudstva obaveštava kandidate za sudije u Višem sudu u Beogradu, Kraljevu, Pirotu, Subotici i Šapcu (po Oglasu objavljenom u "Sl. glasniku RS" br. 103/2018 od 26.12.2018. godine) koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), da će se razgovor sa kandidatima obaviti dana 22.03.2019 godine u prostorijama Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42 u Beogradu, a prema rasporedu koji je dat u prilogu.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 11.03.2019.
Naslov: Redakcija