Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UKLJUČIVANJA U OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICA KOJA NISU OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANA: Zaštitnik građana ukazuje na potrebu izmene Pravilnika


Neophodno je da Republički fond za zdravstveno osiguranje preduzme sve neophodne mere za izmenu člana 7 Pravilnika o načinu i postupku uključivanja u obavezno zdravstveno osiguranje lica koja nisu obavezno zdravstveno osigurana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2006, 68/2006 - dr. pravilnik, 95/2007 i 23/2009), kako bi bio omogućen nesmetan i kompletan uvid u uplate izvršene na račun organizacije obaveznog zdravstvenog osiguranja od strane organizacionih jedinica Fonda.

Na taj način biće omogućena overa isprava o zdravstvenom osiguranju licima uključenim u obavezno zdravstveno osiguranje, bez dokaza da je dospeli doprinos plaćen, navodi se u Mišljenju Zaštitnika građana.

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UKLJUČIVANJA U OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICA KOJA NISU OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2006, 68/2006 - dr. pravilnik, 95/2007 i 23/2009)

Član 7

Licu koje je uključeno u obavezno zdravstveno osiguranje i članovima njegove uže porodice, zdravstvenu knjižicu overava matična filijala na rok od 3 meseca uz dokaz da je dospeli doprinos plaćen.

Dokaz da je dospeli doprinos plaćen je uplatnica overena od strane nosioca platnog prometa.

Za decu lica iz stava 1. ovog člana, od 18 do 26 godina života, koja se nalaze na školovanju, zdravstvenu knjižicu overava matična filijala uz potvrdu da je osigurano lice na školovanju, na rok od 3 meseca, ali najduže do kraja školske godine.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 13.03.2018.
Naslov: Redakcija