Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

KRETANJE INFLACIJE U NOVEMBRU 2018. GODINE


Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, potrošačke cene u novembru snižene su za 0,3%, u najvećoj meri usled sezonskog pojeftinjenja neprerađene hrane, kao i sniženja cena naftnih derivata. U suprotnom smeru najveći uticaj imale su više cene usluga transporta, kao i sezonsko poskupljenje odeće i obuće.

Međugodišnja inflacija je nastavila da se kreće u granicama cilja (3 ± 1,5%) i u novembru je iznosila 1,9%, dok je bazna inflacija (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta) ostala gotovo nepromenjena u odnosu na nekoliko prethodnih meseci i u novembru je iznosila 1,0% međugodišnje.

Prema centralnoj projekciji Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija će i u narednom periodu ostati niska i stabilna i nastaviće da se kreće u granicama cilja.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 13.12.2018.