Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

STOPA KONTRACIKLIČNOG ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA ZA REPUBLIKU SRBIJU ZADRŽANA NA NEPROMENJENOM NIVOU


Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici održanoj 6. decembra 2018. godine, odlučio je da stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadrži na nivou od 0%.

U okviru svoje nadležnosti da utvrđuje mere i aktivnosti radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema, a na osnovu Odluke o adekvatnosti kapitala banke (“Službeni glasnik RS”, br. 103/2016), Narodna banka Srbije, na tromesečnom nivou, obračunava referentni pokazatelj na osnovu kojeg utvrđuje stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju.

Obračun referentnog pokazatelja zasniva se na odstupanju međusobnog odnosa ukupnih kredita i bruto domaćeg proizvoda od njegovog dugoročnog trenda. Na osnovu podataka iz septembra 2018. godine, učešće ukupnih kredita u bruto domaćem proizvodu iznosilo je 75,3%, dok je ocenjena vrednost odstupanja ovog učešća iznosila -12,9 procentnih poena. Ocenjeno odstupanje učešća ukupnih kredita u bruto domaćem proizvodu pokazuje trend oporavka, ali je i dalje ispod svog dugoročnog trenda, što ukazuje na to da je finansijski ciklus u fazi u kojoj bi uvođenje stope kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala iznad 0% moglo biti ograničavajući faktor ukupne kreditne aktivnosti. Ipak, primetno je zatvaranje jaza u pojedinim segmentima kredita sektora stanovništva, što ukazuje na prisutan rizik u ovom segmentu kreditiranja i nalaže primenu ciljanih mera kojima bi se ograničio ovaj rizik bez neželjenih posledica na ukupnu kreditnu aktivnost.

Dodatne informacije o kontracikličnom zaštitnom sloju kapitala i obrazloženje mogu se naći na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Finansijska stabilnost, Zaštitni slojevi kapitala.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 13.12.2018.