Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 11. DECEMBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, šUMARSTVO I VODOPRIVREDU, ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, ODBORA ZA KULTURU I INFORMISANJE, ODBORA ZA KOSOVO I METOHIJU, ODBORA ZA SPOLJNE POSLOVE, ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE - RAZMOTRENI PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU I PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA U POJEDINOSTIMA


40. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na sednci održanoj, 11. decembra 2015. godine, Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrio je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju u pojedinostima, koji je podnela Vlada. Nakon diskusije Odbor je rešio da prihvati jedan od 57 podnetih amandmana.

Sednici su pored predsednika Odbora prisustvovali i članovi Odbora Marjana Maraš, Velimir Stanojević, Veroljub Matić, Milija Miletić, Zoran Antić, Arpad Fremond, i zamenici članova Miroljub Stanković, Mladen Lukić, Vladan Milošević i Nadica Nikolić Tanasijević, i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

50. sednica Odbora za evropske integracije

Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 11. decembra 2015. godine, razmotrena je inicijativa da Odbor za evropske integracije uputi poziv predsedniku Odbora za evropske poslove Bundestaga da poseti Narodnu skupštinu.

Članovi Odbora usvojili su inicijativu da Odbor za evropske integracije nakon dobijanja saglasnosti Odbora za spoljne poslove uputi poziv predsedniku Odbora za evropske poslove Bundestaga da poseti Narodnu skupštinu.

Sednici su prisustvovali članovi Odbora Dragan Šormaz, Vesna Marković, Katarina Šušnjar i zamenici članova Sonja Vlahović, Vladimir Orlić, Dragan Polovina, Nenad Nikolić i Vera Paunović.

49. sednica Odbora za prostorno planiranje, infrastrukturu i telekomunikacije

Na sednici Odbora za prostorno planiranje, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 11 decembra, razmotren je i prihvaćen Izveštaj o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za period avgust-oktobar 2015. godine.

Izveštaj o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za period avgust – oktobar 2015. godine, članovima Odbora predstavili su pomoćnici ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Đorđe Milić i Jovanka Atanacković.

Milić je istakao da se Ministarstvo u prethodnom periodu bavilo zakonodavnim aktivnostima, ističući Zakon o ozakonjenju objekata("Sl. glasnik RS", br. 96/2015), Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi"("Sl. glasnik RS", br. 34/2015) i Zakon o trgovačkom brodarstvu("Sl. glasnik RS", br. 96/2015).

Jovanka Atanacković, govorila je o implementaciji elektronskog izdavanja građevinskih dozvola, koje će početi od 4. januara 2016. godine, kao i rešavanju pitanja o ozakonjenju objekata. Odbor se posebno interesovao o izgradnji koridora 11, i deonicama puta od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga, gde su predstavnici Ministarstva odgovorili da izgradnja teče po planu i propisu.

U nastavku rada, Odbor je usvojio predlog Radne grupe Odbora za dalje postupanje sa 14 predstavki koje su upućene Odboru u prethodnom periodu.

Pored predsednika Odbora sednici su prisustvovali i članovi Odbora Vučeta Tošković, Suzana Spasojević, Zoran Bojanić, Konstantin Arsenović, dr Vladimir Orlić, Zoran Milekić i Mujo Muković i zamenici članova Olivera Pešić i Dragan Aleksić.

11. sednica Odbora za Kosovo i Metohiju

Na sednici od 11. decembra, članovi Odbora za Kosovo i Metohiju razmotrili su Izveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine za period april-oktobar 2015. godine, koji su podnele Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini.

Izveštaj je predstavio Dušan Kozarev, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji je detaljno upoznao članove Odbora sa situacijom na KiM i dinamikom primene postignutih dogovora iz Brisela. Najznačajniji napredak u izveštajnom periodu je dogovor postignut u Briselu 25. avgusta, a koji se odnosi na dokumente u vezi sa osnivanjem Zajednice srpskih opština, telekomunikacije, energetiku i slobodu kretanja, naveo je Kozarev.

On je u dužem izlaganju govorio o društveno-političkoj situaciji na KiM, koja je i dalje veoma složena i koju karakteriše opstrukcija formiranja Zajednice srpskih opština. Kada je u pitanju bezbednost na KiM, tenzije između pozicije i opozicije mogu da budu preusmerene na manjinske zajednice. Predstavljeni su konkretni slučajevi napada na srpsko i nealbansko stanovništvo, posebno poslednji događaji u Goraždevcu.

Kozarev je predstavio obaveze proistekle iz Prvog sporazuma, koje se odnose na Zajednicu srpskih opština, policiju, pravosuđe, energetiku, telekomunikacije i evropske integracije. Obaveze proistekle iz tehničkih sporazuma, koje se odnose na katastar, matične knjige, carinski pečat, univerzitetske diplome, slobodu kretanja, regionalno predstavljanje, integrisano upravljanje prelazima, oficirima za vezu, kao i ostale obaveze koje se odnose na naplatu carine, razvojni fond za sever KiM, osiguranje vozila, slobodnu trgovinu, civilnu zaštitu, most u Kosovskoj Mitrovici i sporazum i dijalog privrednih komora.

U raspravi koja je usledila članovi Odbora zanimali su se za konkretne obaveze proistekle iz tehničkih sporazuma, a koje se odnose na energetiku, razvojni fond za sever KiM, telekomunikacije. Govorilo se o formiranju posebnog suda za počinjene zločine, o otvaranju Poglavlja 35 i njegovom uticaju na otvaranje drugih pregovaračkih poglavlja, otvaranju mosta na Ibru, problemu iseljavanja Srba sa KiM, zapošljavanju i drugo.

Nakon rasprave članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Izveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine za period april-oktobar 2015.godine.

U nastavku rada predsednik Odbora izvestio je članove Odbora o aktivnostima Radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji u prethodnom periodu.

Sednici su prisustvovali i predsednici upravnih okruga sa Kosova i Metohije.

Sednici su prisustvovali narodni poslanici Goran Bogdanović, Siniša Maksimović, Ninoslav Girić, Mirko Krlić, Momir Stojanović, Zvonimir Stević, Miljana Nikolić, Nenad Mitrović, Miodrag Linta i Miroljub Stevanović, Milorad Stošić i Sušan Stupar.

46. sednica Odbora za spoljne poslove

Na sednici održanoj 11. decembra, članovi Odbora za spoljne poslove razmotrili su i jednoglasno prihvatili više inicijativa za posete delegacija Narodne skupštine u narednom periodu.

U nastavku sednice, članovi Odbora informisali su se o redovnim aktivnostima stalnih delegacija, realizovanim posetama, a konstatovani su i ostali realizovani kontakti u prethodnom periodu.

Tokom sednice razmotreni su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša i Predlog zakona o potvrđivanju Evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti.

U ime Ministarstva spoljnih poslova sednici su prisustvovali Dragan Momčilović, pomoćnik ministra spoljnih poslova, Ljiljana Zarubica, načelnik Odeljenja za viznu politiku, Vladan Lazović, šef Odseka za Savet Evrope i Aleksandar Tasić, šef Odseka za ekonomsku multilateralu.

Sednici su prisustvovali članovi Odbora Dušica Stojković, Dragan Šormaz, Marija Obradović, Irena Aleksić, dr Aleksandra Tomić, Vesna Marković, dr Dijana Vukomanović, dr Žarko Obradović i dr Milorad Mijatović i zamenici članova dr Branislav Blažić, Mirjana Andrić i Vera Paunović.

36. sednica Odbora za za kulturu i informisanje

Članovi Odbora za za kulturu i informisanje su, na sednici održanoj 11. decembra, razmatrali, u pojedinostima, Predlog Zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima koji je podnela Vlada.

Pre prelaska na rad, na predlog članice Odbora Dušice Stojković, dnevni red je dopunjen tačkom Razmatranje prigovora na proces odlučivanja o listi kandidata Saveta Regulatornog tela za elektronske medije ispred nevladinih organizacija.

Na Predlog Zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima podneto je 11 amandmana narodnih poslanika, a Vlada i Odbor su odlučili da ne prihvate ni jedan amandman.

U nastavku rada, Odbor je razmotrio prigovor na proces odlučivanja o listi kandidata Saveta Regulatornog tela za elektronske medije ispred nevladinih organizacija, koji je sproveden na sastanku predstavnika udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece održanom 10. decembra. Članovi Odbora su, nakon rasprave većinom glasova prihvatili predlog članice Odbora Dušice Stojković da se u novom terminu održi sastanak predstavnika udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece, a koji su predložili kandidate za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i da se glasanje o predlogu kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije ispred nevladinih organizacija ponovi, kao i da se predstavnicima udruženja dostavi neophodna dokumentacija.

Sednici je predsedavala Vesna Marjanović, predsednica Odbora, a prisustvovali su članovi Odbora Aleksandar Jugović, Nenad Milosavljević, Srđan Dragojević, Dušica Stojković, Nebojša Tatomir, Mira Petrović, Branka Karavidić, Milorad Cvetanović, Sanja Nikolić, Nenad Nikolić, Milena Turk, Jelena Mijatović i Mirjana Andrić, kao i narodni poslanik dr Janko Veselinović.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 11.12.2015.
Naslov: Redakcija