Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I ZAŠTITI MALOLETNIH LICA U KRIVIČNOM POSTUPKU: RASPRAVA ćE TRAJATI DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE


Ministarstvo pravde izradilo je Nacrt zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku i poziva građane i stručnu javnost da se upoznaju sa njim.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje komentare i sugestije dostavljati. do 31. decembra 2015. godine, putem elektronske pošte na e-mail aleksandra.papic@mpravde.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstva pravde sa naznakom "Za Nacrt zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku", Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo pravde sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 11.12.2015.
Naslov: Redakcija