Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Zakon se ukida, a ostaje kontrola broja zaposlenih nastavlja u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu


Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 81/2016 - odluka US i 95/2018) odlazi u istoriju posle punih pet godina, ali će se kod države i dalje zapošljavati - po starom. Kontrola novih radnika za stalno nastaviće da se vodi, ali po novom Zakonu o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019). Radna knjižica u javnom sektoru moći će, kao i prethodnih pet godina, da se pečatira tek kada odobri Vladina komisija.

Kako stoji u obrazloženju nedavno usvojenog Zakona o budžetskom sistemu, produženo je važenje zabrane zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava do kraja 2020. godine, jer je navedena mera dala izuzetne rezultate u smanjenju rashoda za plate u celom javnom sektoru.

- To više nije zabrana, već kontrola zapošljavanja, jer želimo da budemo oprezni - objašnjavaju u Ministarstvu finansija. - Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru prestaje da važi krajem ove godine, a Vladina komisija za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje će i dalje raditi. Trenutno analiziramo nekoliko različitih modela, kako bismo u budućnosti ovo pitanje rešili na najefikasniji način.

U javnom sektoru, s druge strane, dugo iščekuju labavija pravila zapošljavanja. Godine kontrole, u pojedinim sektorima, izazvale su ozbiljne probleme i nedostatak kadrova.

- Više ministara je najavljivalo da će se ukinuti zabrana zapošljavanja, ali ona ostaje na snazi - objašnjava Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. - Neće se ni dalje moći bez odobrenja Komisije, kao ni do sada. Nama bi značilo da možemo, posle prirodnog odliva, da popunjavamo mesta predviđena kadrovskim planom. Njega sastavlja Ministarstvo zdravlja. U nekim ustanovama zaista ima manjka, a u nekima i dalje ima viška radnika.

Gradovi, opštine i lokalna preduzeća, takođe, sve teže uspevaju da popune upražnjene pozicije. Sa manjkom radnika kuburi i većina komunalnih firmi u Pirotu.

- Iz našeg ugla, vreme da se ukine zabrana je bilo još pre nekoliko godina - smatra Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota. - Bili smo efikasna uprava, tako da ni na početku nismo imali višak ljudi. Sada smo se kadrovski potpuno iscrpli. Samo u upravi nedostaje najmanje 20 ljudi. Iz "Toplane" je otišla polovina radnika. "Komunalcu" nedostaje 50 radnika, a "Vodovodu" sigurno 20 ljudi. Iskreno, ne znam kako uspevamo. Komisija sporadično odobrava zapošljavanje, ali to nije dovoljno. S druge strane, ne znači ništa ni da odobre, ako je ograničen iznos za plate i nemate odakle da ih isplatite. Ako želimo da zaposlimo mlade ljude i građanima obezbedimo bolje usluge, moramo da odobrimo zapošljavanje.

Poslednjih godina se oseća nedostatak ljudi u mnogim delovima javnog sektora - kaže Dragan Marjanović, sekretar Konfederacije slobodnih sindikata. - Tako je i pored toga što je Komisija davala saglasnost. Zapošljavaju se ljudi i preko agencija i po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Problem nastane po isteku ugovora. Oseća se nedostatak u svim javnim preduzećima. Bilo je prirodnog odliva, ali odlaze ljudi i na bolje poslove i u inostranstvo. Nedostaje medicinskih sestara, lekara, vozača.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. K. - S. B., 07.11.2019.
Naslov: Redakcija