Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: Predstavnici akademske zajednice nezadovoljni i što Ministarstvo prosvete nije prihvatilo većinu predloga pomenutih institucija u cilju poboljšanja početnog teksta zakona


Primena novog Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017) počela je 7. oktobra 2017. godine, a Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), Konferencija univerziteta Srbije (KONUS) i Nacionalni savet za visoko obrazovanje traže izmenu zakonskih rešenja ili donošenje novog zakona.

U pismu upućenom ministru prosvete, nauke i tehnološkog ravoja, Mladenu Šarčeviću, piše da da novi Zakon smanjuje dostignute standarde autonomije, što je posebno vidljivo u formiranju Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i drugih regulatornih tela sa izraženo pojačanim prisustvom predstavnika delegiranih od struktura izvršne vlasti i smanjenjem predstavnika sa univerziteta. Time se, dodaje se, relativizira uloga ovih institucija, pa i potreba njihovog postojanja.

"U Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje je smanjeno učešće predstavnika univerziteta sa 57 na 35 odsto, a u Upravnom odboru Nacionalnog akreditacionog tela, od sedam članova samo jednog predlažu univerziteti. Izglasana rešenja će se negativno odraziti i na ocenu ostvarenog nivoa autonomije i akademskih sloboda, koju će Evropska asocijacija univerziteta u svom narednom izveštaju dati univerzitetima u Srbiji", navedeno je u pismu ministru, koji su potpisali predsednik SANU Vladimir Kostić, predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Dejan Popović i predsednik KONUS-a Vladimir Bumbaširević.

Predstavnici akademske zajednice su nezadovoljni i što Ministarstvo prosvete nije prihvatilo većinu predloga pomenutih institucija u cilju poboljšanja početnog teksta zakona. Ukazuju da je nakon završetka javne rasprave usledio period "neprihvatljivo poremećene komunikacije, iznenađujućih, neočekivanih i često neprihvatljivih rešenja i nedostupnost teksta u pojedinim periodima procedure njegovog donošenja".

Suočeni sa "stanjem koje uznemirava akademsku zajednicu", članovi tri najznačajnije institucije u oblasti visokog obrazovanja u Srbiji ponudili su da budu partneri Ministarstvu u prevazilaženju ove situacije, što, kako kažu, podrazumeva da u razumnom roku počne zajednički rad na novim zakonskim odredbama, bilo kroz amandmanske intervencije kao privremeno rešenje, bilo kroz artikulisanje teksta novog i modernijeg zakona.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Andrić, 06.11.2017.
Naslov: Redakcija