Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PREKRŠAJIMA: Zabrana upravljanja motornim vozilom sastoji se u tome da se učiniocu privremeno zabrani upravljanje motornim vozilom određene vrste ili kategorije


Propisi predviđaju da, ako vam je uzeta dozvola, ne smete da upravljate samo vozilom iz kategorije u kojoj je ono koje ste vozili u trenutku kada ste "naduvali" više od 0,3 promila alkohola u krvi.

Ukoliko, međutim, posedujete dozvolu za još neku kategoriju, na primer, za kamion ili autobus, bez problema možete da sednete za volan ovog vozila i da krenete na put. Zabrana upravljanja za tu kategoriju ne važi. To znači da takva osoba može i da sedne za autobus pun dece koja su krenula, recimo, na ekskurziju.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost u saobraćaju potvrđuje da je to na žalost tako, iako Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US) predviđa drugačije. Po ovom Zakonu, izrečena zabrana upravljanja važi za sve kategorije. Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016) je, međutim, tu stvar definisao drugačije.

"Jedno od obrazloženja za ove promene bilo je da se, na primer, ljudima koji su profesionalni vozači kamiona ili autobusa nepravedno oduzima pravo na rad, ukoliko im se dozvola oduzme zato što su pijani vozili automobil", kaže Okanović, koji se sa ovakvim rešenjem ne slaže. On ocenjuje da bi to bilo slično kao kada bi nekome ko je opljačkao banku koristeći pištolj kalibra 7,65 milimetara, zabranili da koristi taj kalibar, ali sme onaj od 9 milimetara.

Sudija za prekršaje Saša Ilić, međutim, smatra da ovo rešenje nije nelogično i da je pravedno.

"Bilo je ranije slučajeva da policija uhvati nekoga da vozi pijan bicikl, pa mu oduzmu dozvolu. To nema smisla", dodaje Ilić. Na primedbu da se na ovakav način zanemaruje suština, jer neko ko je pijan vozio automobil, sutra može pijan da vozi autobus sa 50 putnika, Ilić odgovara da je sve to stvar prevencije.

"Ako neko nije svestan da time što će pijan da sedne za volan da ugrozi i svoj, ali i živote svojih putnika, tu niko ne može da mu pomogne. Drugo, ako je neko vozač autobusa ili kamiona, ako mu oduzmete dozvolu jer je pijan vozio automobil, oduzimate mu pravo na rad, iako on prekršaj nije počinio na radnom mestu. A ako ga uhvate da pijan vozi kamion ili autobus, tu su još ozbiljnije sankcije i za njega i za firmu u kojoj radi", kaže Ilić.

On, međutim, odbacuje poređenje sa pljačkom banke jer je tu, kako kaže, reč o krivičnom delu, a ne o prekršaju.

ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016)

Zabrana upravljanja motornim vozilom

Član 58

Zabrana upravljanja motornim vozilom sastoji se u tome da se učiniocu privremeno zabrani upravljanje motornim vozilom određene vrste ili kategorije.

Ako propisom kojim se određuje prekršaj nisu posebno predviđeni uslovi za izricanje zaštitne mere, mera se može izreći učiniocu prekršaja koji je učinio prekršaj protiv bezbednosti saobraćaja kad postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ponovo učiniti prekršaj ili zato što njegovo ranije kršenje tih propisa pokazuje da je opasno da upravlja motornim vozilom određene vrste ili kategorije.

Zaštitna mera iz stava 1. ovog člana može se izreći u trajanju od 30 dana do jedne godine.

Vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u trajanje mere.