Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STOPA KONTRACIKLIČNOG ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA ZA REPUBLIKU SRBIJU ZADRŽANA NA NEPROMENJENOM NIVOU


Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici održanoj 6. septembra 2018. godine, odlučio je da stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadrži na nivou od nula odsto.

U okviru svoje nadležnosti da utvrđuje mere i aktivnosti radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema, a na osnovu Odluke o adekvatnosti kapitala banke (“Službeni glasnik RS”, br. 103/2016), Narodna banka Srbije, na tromesečnom nivou, obračunava referentni pokazatelj na osnovu kojeg utvrđuje stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju.

Obračun referentnog pokazatelja zasniva se na odstupanju međusobnog odnosa kredita i bruto domaćeg proizvoda od njegovog dugoročnog trenda. Na osnovu podataka iz juna 2018. godine, učešće ukupnih kredita u bruto domaćem proizvodu iznosilo je 75,7 odsto, dok je ocenjena vrednost odstupanja ovog učešća iznosila -12,4 procentna poena. Ocenjeno odstupanje učešća kredita u bruto domaćem proizvodu nalazi se ispod svog dugoročnog trenda, ali postoji trend oporavka, što ukazuje na to da je finansijski ciklus u fazi u kojoj bi uvođenje stope kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala iznad nula odsto moglo biti ograničavajući faktor kreditne aktivnosti. Takođe, ocenjena vrednost odstupanja učešća kredita u bruto domaćem proizvodu nalazi se ispod referentne vrednosti od dva procentna poena i ukazuje na to da referentni pokazatelj za utvrđivanje stope kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala iznosi nula odsto. S obzirom na navedeno, Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadrži na nepromenjenom nivou.

Dodatne informacije o kontracikličnom zaštitnom sloju kapitala i obrazloženje mogu se naći na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Finansijska stabilnost, Zaštitni slojevi kapitala.

Sektor za finansijsku stabilnost

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 13.09.2018.