Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: NEOPHODNO PREDUZETI HITNE MERE ZA POBOLJšANJE EFIKASNOSTI RADA PRIVREDNIH SUDOVA. PRIMEćENO JE DA ZAPOSLENI U PISARNICAMA I ADMINISTRACIJI PRODAJU INFORMACIJE O TOME KAKVA KAZNA čEKA OPTUžENOG U PRIVREDNIM SPOROVIMA, JER INFORMACIJU O PRESUDI IMAJU NEKOLIKO DANA PRE UčESNIKA U SPORU. POTREBNO JE SKRATITI DUžINU TRAJANJA PRIPRAVNIčKOG STAžA, REFORMISATI POLOžAJ SUDSKE UPRAVE, OMOGUćITI SUDIJAMA DA SAMI BIRAJU SVOJ TIM


U sudstvu se pored ugleda, časti i poštenja prodaju i informacije, a u tome učestvuju čak i pisari koji kucaju sudsku presudu. Za najmanje 50 evra, oni dojavljuju kakva kazna čeka optuženog u privrednim sporovima, gde takva informacija i te kako ima cenu.

To je potvrdio i predsednik Privrednog apelacionog suda Miroslav Nikolić, koji je na savetovanju na Zlatiboru izjavio da ugled i poverenje prema sudstvu u najvećoj meri nestaju zbog preprodavaca informacija.

- Zato je neophodno preduzeti hitne mere zaštite od tih preprodavaca i mere za poboljšanje efikasnosti rada privrednih sudova. Treba hitno skratiti dužinu trajanja pripravničkog staža, reformisati položaj sudske uprave, omogućiti sudijama da sami biraju svoj tim... - rekao je Nikolić.

Ko su preprodavci informacijama u sudovima, javna je tajna.

- To su ljudi koji rade u administraciji ili u pisarnici za malu platu od 25.000 do 30.000 dinara. Oni posle sudija prvi znaju za presudu, pošto je kucaju ili šalju na izvršenje. Tako sigurno imaju informaciju o presudi nekoliko dana pre učesnika u sporu. U zavisnosti od vrednosti spora, preprodavci za informaciju o presudi traže između 50 i 300 evra - objašnjavaju u jednoj advokatskoj kancelariji.

Učesnici u sporu spremni su da izdvoje toliko novca za informaciju o presudi kako bi se zaštitili.

- Na primer, ako nekoliko dana pre uručenja presude saznaju da će dobiti novčanu kaznu, oni mogu da povuku sve pare sa svog računa, pa im tako eventualna blokada neće uopšte naškoditi. Ili mogu prodati automobil pre nego što im ga sudski izvršitelji zaplene - objašnjavaju advokati.

Od informacija iz suda mogu da se okoriste i advokati na sebi svojstven način.

- Recimo, advokat preko pisara sazna za presudu po kojoj je novčana kazna za njegovog klijenta 300.000 dinara. On potom zove klijenta i bukvalno ga slaže da ima informaciju da kazna iznosi, na primer, 600.000 dinara, ali da može da je prepolovi i za tu uslugu traži 300 evra - otkriva jedan od advokata.

Izvor: Vebsajt Blic, M. Tašković, 10.09.2016.
Naslov: Redakcija