Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA: RRA PROMENILA IME U REGULATORNO TELO ZA ELEKTRONSKE MEDIJE


  • Najvažnija novina je transformacija Republičke radiodifuzne agencije u Regulatorno telo za elektronske medije. Novo regulatorno telo će propisivati pravila, kontrolisati rad i izricati kazne pružiocima medijskih usluga, a o svom radu podnosiće godišnje izveštaje Skupštini Srbije.
  • Dozvolu za emitovanje programa će Regulatorno telo izdavati na osam godina, ali će imati pravo da je oduzme, ako utvrdi neregularnosti.
  • Dozvola se moža oduzeti privremeno na rok od 30 dana, a posle toga i trajno.

Kako je navedeno, Regulatorno telo za elektronske medije je samostalna nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja obavlja javna ovlašćenja, između ostalog, i u cilju delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Srbiji.

To regulatorno telo obavlja javna ovlašćenja i u cilju unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija, doprinosa očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja, zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga.

Izvor: Tanjug