Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: ZA VREME GODIšNJEG ODMORA ZAPOSLENI IMA PRAVO NA NAKNADU ZARADE U VISINI PROSEčNE ZARADE U PRETHODNIH 12 MESECI. PROSVETNIM RADNICIMA JE, MIMO ZAKONA, OBRAčUNAVAN PROSEK U PRETHODNA TRI MESECA, ZBOG čEGA ćE UNIJA SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA TUżITI VLADU RS


Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije najavila je da će pokrenuti nove tužbe protiv Vlade Republike Srbije zbog pogrešnog obračuna plata.

Navodi se da je na osnovu toga zaposlenima u prosveti naneta šteta od 450 miliona dinara.

"Nakon što je Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) promenjen obračun zarada da se više ne obračunavaju poslednja tri nego 12 meseci, prosvetnim radnicima je smanjena plata u proseku oko 5.000 dinara", rekla je predsednica Unije Jasna Janković.

Prema proceni Unije, oko 10.000 zaposlenih u prosveti će ostati bez dela norme zbog manjeg broja upisanih đaka u srednje stručne škole, a zbog novih uputstava o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama veliki broj vannastavog kadra već je proglašen tehnološkim viškom.

Primena Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015) i Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015 i 84/2015), pokazala je da je funkcionisanje velikog broja škola u Srbiji dovedeno u pitanje jer su te škole ostale sa manjim brojem sekretara, pedagoga, psihologa, pomoćnog i tehničkog osoblja.

Stavovi Unije u vezi sa pravilnicima o finansiranju su da svaka škola treba da ima sekretara, šefa računovodstva, bibliotekara, kako bi funkcionisala, kao i da broj vannastavnog osoblja mora srazmerno da raste u skladu sa povećanjem broja odeljenja.

Unija sindikata je uputila i pismo mandataru za sastav nove Vlade Republike Srbije u kojem predlaže profil osobe koja bi trebalo da bude budući ministar prosvete. U pismu se navodi da ta osoba mora da poznaje obrazovanje u svim nivoima od predškolskog do visokoškolskog obrazovanja i da ima veru u sistem koji će predstavljati.

Izvor: Vebsajt 021, 12.07.2016.
Naslov: Redakcija