Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 13. JULA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO I ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE €� RAZMATRANO VIšE PREDLOGA ZAKONA


124. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora održanoj 13. jula 2015. godine, razmotreni su Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, Predlog zakona o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, koje je podnela Vlada.

Članovi Odbora većinom glasova ocenili su da je Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Članovi Odbora jednoglasno su ocenili da su Predlog zakona o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Milorad Todorović, a u ime Ministarstva saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Đorđe Milić i Darinka Đuran.

35. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 13. jula 2015. godine razmatrani su i prihvaćeni u načelu Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu i Predlog zakona o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji.

Sednici su, ispred Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prisustvovali Aleksandra Damnjanović, državni sekretar, Đorđe Milić, v.d. pomoćnika ministra i Ljubomir Aksentijević, posebni savetnik ministra i saradnici.

Damnjanović je prisutne upoznala sa Predlogom zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, koje je u javnoj svojini Republike Srbije, Autonomne pokrajine ili jedinica lokalnih samouprava. Ovaj Predlog zakona omogućava da lica, koja imaju upisano pravo korišćenja, što je i formalno uslov za konverziju uz naknadu, pod uslovima koje propiše predlagač, steknu pravo svojine na građevinskom zemljištu, čime se i ova kategorija lica dovodi u isti ustavno pravni položaj sa svim ostalim građanima i pravnim licima koja to pravo ostvaruju u postupku konverzije bez naknade. Takođe, Predlog ima za cilj i okončanje svojinske transformacije na građevinskom zemljištu na teritoriji Srbije.

Kada je reč o Predlogu zakona o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji, Damnjanović je istakla da je njime regulisano produženje roka za otklanjanje posledica poplava do kraja 2015. godine.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 13.07.2015.