Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Prinudna likvidacija je besplatna jer se postupak vodi po službenoj dužnosti. Pored nepodnošenja finansijskih izveštaja, postoje i drugi uslovi za prinudnu likvidaciju, kao što je slučaj kad privredno društvo ostane bez zakonskog zastupnika duže od tri meseca ili ortačko društvo ostane samo sa jednim ortakom


Agencija za privredne registre (APR) pokrenula je 23.000 prinudnih likvidacija za privredna društava koja nisu dostavila finansijske izveštaje za 2015. i 2016. godinu, među koja je najviše DOO firmi čiji vlasnici neće imati nikakve troškove jer se postupak vodi po službenoj dužnosti, rekla je zamenik registratora privrednih subjekata Marija Pajić.

"Intencija zakonodavca je bila da se svi takozvani neaktivni privredni subjekti uklone iz pravnog prometa i da se time poveća pravna sigurnost i transparentnost poslovanja u Srbiji", kaže Marija Pajić i dodaje da se radi o društvima koja nisu imala nikakav interes da svoje poslovanje održavaju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018).

Ona ističe da će akcija biti kontinuirana, jer će svake godine registar privrednih društava pokretati postupke prinudne likvidacije kod društava gde su se stekli uslovi, a jednom godišnje će to biti po osnovu nepredavanja finansijskih izveštaja.

APR je ovog puta za 23.000 privrednih subjekata pokrenuo prinudnu likvidaciju zbog nepodnošenja finansijskih izveštaja, a Marija Pajić ističe da postoje i drugi uslovi za prinudnu likvidaciju, kao što je slučaj kad privredno društvo ostane bez zakonskog zastupnika duže od tri meseca ili ortačko društvo ostane samo sa jednim ortakom.

"Postupak prinudne likvidacije i brisanja iz registra se vodi po službenoj dužnosti, bez plaćanja naknade registru za vođenje takvog postupka, za razliku od dobrovoljne likvidacije", kaže Marija Pajić i dodaje da te firme mogu da isplate svoje dobavljače i ispune svoje obaveze prema zaposlenima.

Među likvidiranim firmama najviše je društava sa ograničenom odgovornošću (DOO) jer njih i ima najviše u pravnom prometu.

"Specifično je da su to privredna društva koja su prosto neaktivna, koja nisu predavala finansijske izveštaje duži niz godina, dakle nisu čak ni predavala izjave o neaktivnosti, društva koja su u potpunosti zanemarila svoju zakonsku obavezu i stoga moraju u potpunosti uklonjena iz pravnog prometa", kaže Pajić.

Prinudna likvidacija smanjiće i broj postupaka koje APR već godinama pokreće protiv vlasnika firmi koji ne podnose godišnje izveštaje.

"Pretpostavljamo da će ih biti manje, jer oni koji nisu predali za 2015. i 2016. nisu predala ni za 2017. i 2018. godinu, biće uklonjena iz pravnog prometa pa neće više biti pasivne legitimacije za pokretanje privrednih prestupa", kaže Marija Pajić.

Izvor: Vebsajt RTV, 11.06.2019.
Naslov: Redakcija