Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽANA PARAGRAFOVA RADIONICA POSVEĆENA NOVINAMA U OBLASTIMA GRAĐENJA, OZAKONJENJA I UPISA U KATASTAR


Kompanija Paragraf je 11.6. u Beogradu i 13.6. u Novom Sadu organizovala radionice na temu novina u oblastima građenja, ozakonjenja i upisa u katastar. Na obe radionice učesnici su mogli da se upoznaju sa izmenama zakona koji regulišu postupke pred organima uprave zaduženim za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti.

Predavači, Bojana Jakšić Kovačević, načelnica Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu i Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u RGZ, su predstavili novine koje uvodi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018 i 31/2019), kao što je u upis u katastar po službenoj dužnosti i dostavljanje preko e-šaltera. Predavači su se fokusirali i na upis prava svojine na građevinskom zemljištu usled konverzije te na upis javne svojine na građevinskom zemljištu. Jedna od uvek aktuelnih tema je i postupak ozakonjenja gde su učesnicima detaljno obrazložene najznačajnije izmene i dopune Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 83/2018). Po završetku izlaganja usledila je pauza nakon koje je su predavači odgovarali na pitanja učesnika radionice.

Izvor: Redakcija, Nebojša Otović, 13.06.2019.