Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Propisan kontrolni pregled najkasnije u roku od tri godine za sve korisnike koji ostvare pravo na invalidsku penziju, a izuzetak su oni čije je zdravstveno stanje takvo da ne ukazuje da će radna sposobnost biti poboljšana. Poziv za kontrolu se dostavlja najviše u dva pokušaja, a ukoliko se penzioner ne odazove ponovljenom pozivu ili neopravdano izostane, obustavlja se isplata penzije


Kontrolom invalidskih penzija, po osnovu instrukcija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja je sprovedena od septembra 2014. do kraja 2017. godine, spisi predmeta za 16 osiguranika prosleđeni su tužilaštvu, radi pokretanja krivične prijave.

To znači da će o budućnosti njihovih primanja odlučivati sud.

Na redovne kontrolne preglede korisnika stečenih prava po osnovu invalidnosti, godišnje se pozove između 15 i 20 odsto od ukupnog broja onih koji ostvare pravo na invalidsku penziju. Na tom spisku je godišnje oko 10.000 novih imena.

"U najvećem broju slučajeva korisnici prihvate poziv, a određeni broj se ne odazove iz opravdanih razloga, kao što su bolničko lečenje i banjska rehabilitacija", kažu u PIO.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) propisuje kontrolni pregled najkasnije u roku od tri godine za sve korisnike koji ostvare pravo na invalidsku penziju, a izuzetak su oni čije je zdravstveno stanje takvo da ne ukazuje da će radna sposobnost biti poboljšana. Poziv za kontrolu se dostavlja najviše u dva pokušaja, a ukoliko se penzioner ne odazove ponovljenom pozivu ili neopravdano izostane, obustavlja se isplata penzije.

Da li će neko ko je pozvan na pregled nastaviti da prima penziju zavisi od radne sposobnosti koju ocenjuju organi veštačenja Fonda na osnovu neposrednog uvida u zdravstveno stanje.

"Ukoliko se prilikom kontrolnog pregleda utvrdi da se zdravstveno stanje korisnika poboljšalo i da više ne ispunjava uslove za utvrđivanje potpunog gubitka radne sposobnosti, pravo na invalidsku penziju se ukida", objašnjavaju u Fondu PIO.

Do sada je pregledano gotovo 4.000 invalidskih penzionera i kod većine njih nalaz je potvrđen. Pravo na invalidsku penziju ukinuto je za 360 penzionera.

Inače, tokom prošle godine podneto je nešto više od 21.000 zahteva za ostvarivanje prava na invalidsku penziju, a taj broj je sličan i u prethodnih nekoliko godina.

Prosečan radni staž penzionera žena je 25 godina, a muškaraca 21 godina.

Izvor: Vebsajt 021, 13.06.2018.
Naslov. Redakcija