Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AKCIZAMA: Od 1. jula 2017. godine cigarete skuplje 10 dinara po pakli, zbog uvećanja specifične akcize za dinar i po


Zbog uvećanja specifične akcize za dinar i po, proizvođači cigareta će od 1. jula 2017. godine povećati cene paklica za 10 dinara.

To je rezultat novog akciznog plana, odnosno usvojenih izmena Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn.), prema kome će se do 2020. na svakih šest meseci uvećavati ovaj državni namet, pa će sada, umesto 64 dinara po pakli, zahvatanje države biti 65,5 dinara.

Proizvođači svoje cene ni ovoga puta, kao ni ranije, neće korigovati samo za visinu uvećane akcize, već će se nadograditi za dodatnih 8,5 dinara po pakli, a svoje razloge za značajnu razliku nalaze u smanjenoj dobiti.

Srbija do kraja 2020. godine mora da dostigne standarde EU, koji propisuju da je visina minimalne akcize 90 evra na 1.000 cigareta, a u Srbiji je to sada oko 50 evra.

Treba znati da se u Srbiji na cigarete plaćaju specifične i progresivne akcize, a da se progresivna neće menjati i ostaje 33 odsto.

Izvor: Vebsajt RTV, 13.06.2017.
Naslov: Redakcija