Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UNAPREĐENJE ADRESNOG REGISTRA I REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA: Donet Akcioni plan za usklađivanje RPJ i AR sa stanjem na terenu i za uspostavu pune interoperabilnosti između RPJ, AR i drugih registara


13. juna 2017. godine, održan je sastanak Operativne grupe Koordinacionog tela za unapređenje Adresnog registra i Registra prostornih jedinica. Donet je Akcioni plan za usklađivanje RPJ i AR sa stanjem na terenu i za uspostavu pune interoperabilnosti između Registra prostornih jedinica, Adresnog registra i drugih registara (registar prebivališta, poslovni registar i tako dalje).

Utvrđeno je da Registar prostornih jedinica i Adresni registar u velikoj meri ne odražavaju činjenično stanje na terenu, kao i da postoji veliki broj naseljenih objekata koji nemaju evidentiranu validnu adresu. Razlog je pre svega u neažurnosti jedinica lokalne samouprave u donošenju odluka o ulicama, s obzirom na to da Republički geodetski zavod može da evidentira ulice samo na osnovu formalnih odluka jedinica lokalne samouprave.

 Predlog je da se donese jedinstven zakon koji će obuhvatiti i Registar prostornih jedinica i Adresni registar sa konačnim ciljem da svaka ulica na teritoriji države ima ime, da je svaki objekat obeležen kućnim brojem i da svaki građanin ima validnu adresu.

Izvor: Redakcija, 13.06.2017.