Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU: PRAVNA LICA I PREDUZETNICI ZA PRIVATNO OBEZBEđENJE, KAO I ONI KOJI SU OBRAZOVALI UNUTRAšNJI OBLIK ORGANIZOVANJA OBEZBEđENJA ZA SOPSTVENE POTREBE - SAMOZAšTITNA DELATNOST, KAO I FIZIčKA LICA KOJA RADE U PRIVATNOM SEKTORU BEZBEDNOSTI, U OBAVEZI SU DA STEKNU LICENCU ZA VRšENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEđENJA DO 1. JANUARA 2017. GODINE. PRIVREDNI SUBJEKTI KOJI DO NAVEDENOG DATUMA NE DOBIJU ODGOVARAJUćU DOZVOLU, NEćE MOćI DA OBAVLJAJU DELATNOST PRIVATNOG OBEZBEđENJA, A KORISNICI USLUGA IMAćE OBAVEZU DA ANGAżUJU ISKLJUčIVO LICENCIRANE KOMPANIJE I PREDUZETNIKE


Krajnji rok za licenciranje pravnih, fizičkih lica i preduzetnika u oblasti privatnog obezbeđenja, 1. januar 2017. godine, može biti ispunjen jedino ukoliko obuka kandidata počne do 15. juna 2016. godine, upozorilo je Udruženje za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije (PKS).

Stav Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, kako podsećaju u Udruženju PKS, je da je postavljen krajnji rok za usaglašavanje sa odredbama Zakona o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015 - dalje: Zakon) i da neće biti pomeranja termina. Privredni subjekti koji do 1. januara 2017. godine ne dobiju odgovarajuću dozvolu, neće moći da obavljaju delatnost privatnog obezbeđenja, a korisnici usluga imaće obavezu da angažuju isključivo licencirane kompanije i preduzetnike. Zakon obavezuje i privredne subjekte koji imaju unutrašnju, sopstvenu službu obezbeđenja – samozaštitu, kao i preduzetnike koji do sada nisu registrovani po odgovarajućoj klasifikaciji delatnosti, a pružaju usluge u svim granama privatnog obezbeđenja.

Na osnovu analize resursa, proces obuke za licence u privatnom obezbeđenju neophodno je početi najkasnije do 15. juna 2016. godine, kako bi se kandidati blagovremeno pripremili za polaganje stručnog ispita i dobili dozvole za rad.

Pohađanje obuke i polaganje stručnog ispita za licence namenjeno je i licima koja su stalno zaposlena na poslovima privatnog obezbeđenja najmanje pet godina, a nemaju srednju stručnu spremu. Licence će im biti izdate ukoliko se doškoluju i steknu srednji stepen stručne spreme (III stepen) do 5. decembra 2016. godine, navode u Udruženju za privatno obezbeđenje PKS.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Srbije, 10.06.2016.
Naslov: Redakcija