Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Podneta inicijativa za ocenu ustavnosti Naredbe o ograničenju kretanja na prilazima otvorenom prostoru i objektima prihvatnih centara za migrante i centara za azil


Grupa organizacija civilnog društva podnela je Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Naredbe o ograničenju kretanja na prilazima otvorenom prostoru i objektima prihvatnih centara za migrante i centara za azil ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020), koja je doneta 6. maja.

Te organizacije smatraju da mere ove Naredbe predstavljaju neosnovano ograničavanje prava na slobodu kretanja, odnosno lišavanje slobode izbeglica, tražilaca azila i iregularnih migranata, koji su korisnici centara za azil i prihvatnih centara u Srbiji, kao i da nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), međunarodnim konvencijama i nacionalnim zakonodavstvom.

Smatramo da je neophodna zajednička solidarna akcija kako bi se izbeglicama, tražiocima azila i iregularnim migrantima omogućio jednak i ravnopravan tretman u odnosu na sve druge kategorije stanovništva u Srbiji, dodaje se u saopštenju.

Inicijativu Ustavnom sudu zajedno su podneli Beogradski centar za ljudska prava, Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, Indigo – Grupa za decu i mlade i Praxis.

Izvor: Vebsajt N1, 12.05.2020.
Naslov: Redakcija