Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOŽENE NOVINE U NOVOM ZAKONU O RADU


Umanjena zarada za vreme godišnjeg odmora i bolovanja i manje para za odlazak u penziju neka su od novih pravila za radnike koja je predložilo Ministarstvo rada.

Konačna verzija izmena Zakona o radu biće poznata za dve nedelje, a nova pravila za zaposlene trebalo bi da stupe na snagu sredinom godine.

Radnoj grupi za izradu zakona Ministarstvo za rad je u petak dostavilo verziju u kojoj jasno stoji da će

  • plata za vreme godišnjeg odmora zavisiti samo od osnovne zarade u tom mesecu uvećane za minuli rad. U novi obračun ne bi ulazio regres, markica za prevoz, 13. plata, topli obrok, te svi bonusi i naknade, i to u poslednja tri meseca, što je bio slučaj do sada.


U Savezu samostalnih sindikata Srbije su izračunali da bi ovakav predlog smanjio plate za vreme godišnjeg odmora za 6.000 do 7.000 dinara, odnosno za 10 odsto u proseku.

  • Kako napominju, ista formula bi važila i za bolovanja, te za naknade u slučaju smrti članova porodice, rođenje deteta ili prinudnog odmora zbog nedostatka posla.

U tim slučajevima zaposleni bi dobijali oko 60 odsto zarade uvećane isključivo za minuli rad, što bi na kraju bilo 2.000 do 2.500 dinara manje nego do sada.


- Tri meseca samo pregovarali o zakonu i niko nam iz Vlade nije rekao da se bavimo ovim naknadama. Rečeno nam je da razmatramo samo otpremnine, otkaze, rad na određeno vreme, kolektivne ugovore i minimalne zarade. Radna grupa će danas započeti nove pregovore, a o smanjenju plata na ovakve načine nećemo ni da razgovaramo - kaže Mihajlović iz SSS za “Blic”.


Ministarstvo rada je predvidelo i manju naknadu za zaposlene prilikom odlaska u penziju.

Do sada je radnik dobijao tri prosečne plate, a sada je plan da to budu dve prosečne zarade u Srbiji.

Novim zakonom na gubitku će biti i radnici koji dobiju otkaz, odnosno postanu tehnološki višak. Do sada im je poslodavac morao isplaćivati otpremninu za sve godine staža, a sada je plan da to budu samo godine rada provedene kod poslednjeg poslodavca. Predviđeno je da otpremnina ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku godinu staža. U Uniji poslodavaca Srbije smatraju da osnovica za otpremninu treba da bude osnovna zarada i da se otpremnina ne isplaćuje za prve dve godine staža kod poslednjeg poslodavca.

  • Ministarstvo za rad je predvidelo i da ugovori na određeno vreme ne mogu biti duži od dve godine, te da se poslodavac i radnik mogu dogovoriti da se deo posla obavlja od kuće.
  • Radna verzija zakona predviđa i da se godišnji odmor ne mora koristiti kao do sada u delovima. U slučaju da zaposleni godišnji odmor koriste u delovima, prvi deo bi morao da traje dve umesto tri nedelje.
Novac za markicu za gradski prevoz isplaćivaće se samo ako poslodavac ne obezbedi prevoz
Izvor: www.blic.rs, Suzana Lakić