Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA: UKINUTA TV TAKSA ZA GARAżE I PODRUME. OSLOBAđANJE OD PLAćANJA PRETPLATE PRIMENJUJE SE RETROAKTIVNO OD JANUARA 2016. GODINE, PA ćE ONIMA KOJIMA SLEDI OSLOBAđANJE, A REDOVNO SU IZMIRIVALI OVU OBAVEZU, VIšAK NOVCA BITI PREBAčEN NA RAčUN ZA STRUJU


Na brojila za struju postavljena u garažama, šupama, liftovima i zajedničkim prostorijama, odnosno svakom onom prostoru koji se ne može podvesti ni pod poslovni, ni pod stambeni – TV taksa od 150 dinara mesečno više se ne plaća, potvrdio je Žarko Palija, šef pretplate Radio-televizije Srbije.

Oslobađanje od plaćanja takse važi retroaktivno od januara. Za svakog onog za koga bude utvrđeno da ne treba da plaća pretplatu biće poslat nalog EPS-u za oslobađanje. Potrošačima koji su platili taksu za januar i februar, već je utvrđen višak od 300 dinara, što će se prebaciti na račun za utrošenu struju – objasnio je Palija.

Za mart je, objašnjava, utvrđeno da ima više od 20.000 vlasnika brojila koji više nemaju osnov da plaćaju pretplatu, dok je u januaru i februaru taj broj bio između 30.000 i 40.000.

Do greške u određivanju ko treba da plati taksu došlo je zbog činjenice da se iz spiskova koji su javnom servisu bili dostupni nije moglo videti gde se brojilo nalazi. Taksa se naplaćivala za svakog vlasnika merača potrošnje struje. Ali ubuduće građani koji su plaćali pretplatu, a imali brojilo u garaži ili podrumu – to više neće činiti.

Oslobođeni takse biće i oni koji žive u garažama, ili čiji se stanovi zbog investitora vode kao takvi.

U EPS-u kažu, da su samo servis RTS-a kada je reč o taksi za pretplatu, te da oni ne odlučuju o tome ko će plaćati, a ko ne ovih 150 dinara mesečno, već je to u isključivoj nadležnosti javnog servisa. Problem je što uz martovski račun za struju nije stiglo nikakvo prateće objašnjenje vlasnicima brojila, ali je onaj ko je pogledao račun za struju mogao da primeti umanjenje za 150 dinara.

Onima koji su platili taksu i za mart takođe je račun umanjen za 150 dinara i to im je prebačeno u potrošnju struje.

Do sada je RTS-u podneto više od 80.000 zahteva za oslobađanje plaćanja TV takse po raznim osnovama, s tim što više od 80 odsto podnetih zahteva nema priloženu odgovarajuću dokumentaciju neophodnu za odlučivanje po zahtevu, te je u toku postupak za uređenje dokumentacije.

 Imajući u vidu složenost postupka oslobađanja koji se sprovodi u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010), do sada je od obaveze plaćanja takse oslobođeno više od 1.000 vlasnika brojila.

Pravo da budu oslobođeni plaćanja imaju invalidi, ali samo ako račun za struju glasi na njihovo ime. Isto važi i za korisnike nadoknade za tuđu negu i pomoć, osobe trajno oštećenog vida i sluha, korisnike socijalne pomoći i penzionere sa penzijom manjom od 14.000 dinara.

Vlasnici više brojila mogu da budu oslobođeni plaćanja za objekte u kojima godišnje troše manje od 300 kilovata i u kojima ne stanuju. Njima je potrebno da donesu vlasnički list, koji košta oko 1.100 dinara i overenu izjavu da ne stanuju na toj adresi. Overa kod notara plaća se 360 dinara, ukoliko je jedan vlasnik.

Izvor: Vebsajt Politika, J. Petrović-Stojanović, 13.04.2016.
Naslov: Redakcija