Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OGLAŠAVANJU: PRIMENA ZAKONA POčINJE 6. MAJA 2016. GODINE. ZAKONOM JE PROPISANO DA JE REKLAMIRANJE żESTOKIH PIćA MOGUćE U šTAMPI I ELEKTRONSKIM MEDIJIMA, DOK JE ZABRANJENO NA INTERNETU, VOZILIMA JAVNOG PREVOZA, U BLIZINI OBDANIšTA, šKOLA I ZDRAVSTVENIH USTANOVA


Novi Zakon o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 - dalje: Zakon), čija primena počinje od 6. maja 2016. godine, dozvolio je oglašavanje alkoholnih pića skoro bez ograničenja, osim u pogledu sadržine oglasne poruke i kada se radi o časopisima koji su ciljno i tematski namenjeni deci. Prema ovom Zakonu još jedino na internetu nije dozvoljeno oglašavanje žestokih pića.

Kako je objasnio advokat Miloš Stojković, i u novom Zakonu postoji nezaštićeno vreme u elektronskim medijima kada se može vršiti oglašavanje pića koje ima manje od 20 odsto alkohola. Za razliku od žestokih, za pića sa manjim postotkom alkohola, ne postoji vremensko ograničenje za oglašavanje na internetu.

Na javnom mestu je dozvoljeno oglašavanje alkoholnih napitaka, ako je vazdušnm linijom udaljeno 100 metara od predškolske, zdravstvene ili druge ustanove namenjene maloletnicima i deci. I na prevoznim sredstvima je dozvoljeno ovakvo oglašavanje, ali ne ako je u pitanju javni prevoz – objašnjava Stojković.

Isto tako, ne postoje ograničenja za reklamiranje alkohola na sportskim dešavanjima, osim kada je prenos dešavanja u elektronskim medijima, tada mora da se pazi da vreme oglašavanja bude od 18 do šest sati ujutru.

Oglašavanje alkoholnih pića mora da sadrži odgovarajuću upozoravajuću poruku o štetnosti alkohola, odnosno da nije namenjeno mlađima od 18 godina. Ovo je jedna od oblasti u kojoj će biti donet Pravilnik koji će propisivati kako ta poruka treba da izgleda – navodi Stojković.

Međutim, kada su u pitanju sponzorstva, tada kod proizvođača alkoholnih pića postoji najšira zabrana. Oni, naime, ne mogu da sponzorišu medije, sportiste, sportske klubove, takmičenja, kao ni pojedince učesnike tih manifestacija. Ova zabrana opet, kako navodi Stojković, ne važi za proizvođače alkoholnih pića koja imaju ispod 20 odsto alkohola, a ne odnosi se ni na štampane medije koji tematski nisu namenjena deci, ni maloletnicima. Kod sponzorstva takođe mora da postoji upozoravajuća poruka da alkohol nije namenjen licima ispod 18 godina.

Slična ograničenja za sponzorstva važe i kod igara na sreću, a kod oglašavanja ove vrste mora da postoji upozoravajuća poruka da one nisu za mlađe od 18 godina. U pogledu sadržine, ovde postoje brojna ograničenja. Reklama za igre na sreću ne sme da bude destruktivna, kao ni da povezuje igre na sreću sa talentom.

Što se tiče oglašavanja, sada je u skladu sa direktivama EU zabranjeno oglašavanje, ne samo duvanskih, već i proizvođača elektronski cigareta. Sponzorstvo je kod proizvođača duvanskih proizvoda u potpunosti zabranjeno.

Kako je naveo Stojković, novi Zakon je krovni i on kao takav, treba da reguliše sve vidove komercijalne komunikacije na jedan opšti način.

Za razumevanje ovog Zakona vrlo su bitni Zakon o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 i 93/2012 - dr. zakon), Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon), Zakon o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 95/2013), Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012), Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014), Zakon o elektronskim medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 6/2016 - dr. zakon) i Zakon o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009). Ovi zakoni su usklađivani sa evropskim zakonima – kaže Stojković.

Osim liberalnijih propisa za oglašivače alkoholnih pića, uvedeno je uporedno oglašavanje, a detaljnije je uređeno i prikriveno oglašavanje. Zabranjena je diskriminacija oglašivača, a jedna vrsta zabrane odnosi se na sadržinu oglasne poruke.

Primera radi, poruka ne može nekoga neopravdano da favorizuje. Zabranjeno je podsticanje ugrožavanja zdravlja i bezbednosti, kao i prikazivanje seksualnog uznemiravanja kao poželjnog ili prihvatljivog načina ponašanja. Isto tako, zabranjeno je i obmanjujuće oglašavanje kojim može da se utiče na primaoca poruke i na njegovo ekonomsko ponašanje – rekao je Stojković.

Regulisano je i pitanje internet oglašavanja koje beleži konstantan rast od 2006. godine na ovamo, pogotovo u sadržinskom smislu. Date su definicije šta ono znači i na koju publiku se odnosi.

Izvor: Vebsat Telegraf, Slađana Vasić, 12.04.2016.
Naslov: Redakcija