Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKADEMIJA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE: OBJAVLJEN PROGRAM PREDAVANJA, KATEDRE ZA GRAđANSKO PRAVO, ZA POSEBNU STRUčNU OBUKU ADVOKATA U PERIODU DO KRAJA JUNA 2016. GODINE


Na osnovu odredbi člana 282. Statuta Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013), člana 2. Programa Advokatske akademije Advokatske komore Srbije i člana 2. Plana za sprovođenje programa posebne stručne obuke advokata i advokatskih pripravnika Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Advokatska akademija objavljuje program predavanja, Katedre za građansko pravo, za posebnu stručnu obuku advokata u periodu do juna 2016. godine.

- 15. april 2016. godine - Zastarelost i posebne vrste zastarelosti - Zakon o prekršajima – Petar Učajev

- 22. april 2016. godine: Prepoznavanje prava intelektualne svojine – Svetlana Strunić

- 13 maj 2016. godine: Režim zaštite oblika intelektualne svojine nastalih u radnom odnosu – dr Slobodan Gavrilović

- 27. maj 2016. godine: Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju – praktična primena - Jasmina Milutinović

- 10. jun 2016. godine: Položaj zaposlenih i postupku restrukturiranja i stečaja privrednih društava –Vesna Živanović Tomić

- 24. jun 2016. godine: Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji-sistem javnih nabavki, vrste postupaka, prvostepeni postupak i postupak zaštite prava (osnove)- Aleksandra Litričin.

Sva predavanja biće održana u prostorijama Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Beograd, Dečanska br.13, 6. Sprat, sa početkom u 17,00 sati.

Pozivaju se zainteresovani advokati da se prijave pisanim putem na adresu Advokatske komore Srbije, Beograd, Dečanska 13, ili elektronski na mail: a.k.srbije@gmail.com, sa naznakom za koje predavanje se prijavljuje.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 11.04.2016.
Naslov: Redakcija