Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU IZMENA I DOPUNA KONVENCIJE O FIZIČKOJ ZAŠTITI NUKLEARNOG MATERIJALA: IZMENE I DOPUNE KONVENCIJE FORMALNO STUPAJU NA SNAGU 8. MAJA 2016. GODINE, JER SU RATIFIKOVANE OD STRANE DVE TREćINE UGOVORNICA KONVENCIJE


30. marta 2016. godine Republika Srbija je položila ratifikacione instrumente za Izmene i dopune Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, a u skladu sa članom 20.2 Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala. Depozitar je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Kako je ratifikacione instrumente u međuvremenu položilo i još sedam drugih država, ispunjen je uslov za stupanje na snagu izmenjene i dopunjene Konvencije (dve trećine članica Konvencije).

Izmene i dopune Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala formalno stupaju na snagu 8. maja 2016. godine.

Predstavnici država predaju ratifikacione instrumente Depozitaru pred stupanje izmenjene i dopunjene Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala na snagu: 30.03.2016: Serbia Ratifies CPPNM Amendment

Izvor: Vebsajt Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost, 12.04.2016.
Naslov: Redakcija