Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STANJE DEVIZNIH REZERVI I KRETANJA NA MEĐUBANKARSKOM DEVIZNOM TRŽIŠTU U MARTU


Devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju marta iznosile 10.428,3 miliona evra, čime se obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 335 odsto i pokrivenost od sedam meseci uvoza robe i usluga.

Veći devizni priliv u toku marta ostvaren je po osnovu prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 116,9 miliona evra.

Veći odliv iz deviznih rezervi realizovan je po osnovu izmirivanja obaveza prema inokreditorima u iznosu od 141,8 miliona evra, isplate dospelih hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima u iznosu od 101,4 miliona evra, povlačenja devizne obavezne rezerve banaka u neto iznosu od 70,1 milion evra i otplate duga Međunarodnom monetarnom fondu u iznosu od 64,5 miliona evra.

Neto devizne rezerve, tj. rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od Međunarodnog monetarnog fonda, iznosile su na kraju marta 7.047,0 miliona evra.

Martovski obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu iznosio je 443,9 miliona evra i bio je za 32,9 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prvom tromesečju ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 1.423,3 miliona evra.

U martu je dinar nominalno aprecirao prema evru za 0,5%, a Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu intervenisala prodajom 210 miliona evra i kupovinom 20 miliona evra kako bi smanjila prekomerne kratkoročne oscilacije deviznog kursa.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 13.4.2014.