Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA: Predlog da stalni članovi antikorupcijskih tela imaju status uzbunjivača


Nijedan međunarodni akt ne nameće Srbiji obavezu da donese zakon o zaštiti uzbunjivača, ali ako ga u junu bude usvojila, kako najavljuju iz Ministarstva pravde, ona će biti "prva zemlja u regionu sa sveobuhvatnim propisom koji štiti građane koji se bore protiv korupcije i ugrožavanja javnog interesa".

Lokalni antikorupcijski forum Niš uputio je predlog Ministarstvu pravde da stalni članovi lokalnih, pokrajinskih i republičkih antikorupcijskih tela u Srbiji koji se protiv štetnih pojava bore iz uverenja dobiju status uzbunjivača. Predlog je upućen u okviru aktuelne javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti uzbunjivača.

  • Nacrt zakona definiše da uzbunjivač može biti samo "fizičko lice koje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga organa vlasti, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi, poslovnom saradnjom, pravom vlasništva nad udelima u privrednom društvu, u dobroj veri i u skladu sa ovim zakonom dostavi obaveštenje o ugrožavanju ili povredi javnog interesa."

UZBUNJIVAČ ĆE UŽIVATI ZAŠTITU:

  • samo "ako dostavi obaveštenje koje se odnosi na radnju koja ima obeležje krivičnog dela za koje se može izreći kazna zatvora od najmanje tri godine,"
  • kao i o "radnji kojom se izaziva neposredna opasnost po život, zdravlje i bezbednost ljudi, opstanak biljnog i životinjskog sveta, životnu sredinu, kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda ili štetu velikih razmera."

U Ministarstvu pravde kažu da su predložena rešenja u Nacrtu zakona podložna promenama, a da još uvek nema konkretnog stava o tome ko bi trebalo da ima status uzbunjivača. Bilo je to prilično očigledno i na nedavnoj javnoj raspravi u niškom Apelacionom sudu.

Savetnica u Ministarstvu pravde Marijana Šarac tada je kazala da bi davanje statusa uzbunjivača svim građanima koji prijave korupciju ili ugrožavanje javnog interesa "obesmislilo institut uzbunjivača". Ako ovaj zakon bude zaživeo, sledeći korak bi mogao biti proširenje kruga fizičkih lica koji mogu dobiti ovaj status, rekla je ona.

Međutim, Radomir Ilić, savetnik u istom ministarstvu, kazao je da već sada "ima prostora" da se uveća krug fizičkih lica koja bi imala pravo da budu uzbunjivači. Prema njegovom mišljenju, Radna grupa Ministarstva trebalo bi da se bavi" proširenjem koncepta uzbunjivača".

- Smatram, recimo, da je potrebno naći modus da članovi antikorupcijskih tela u Srbiji budu zaštićeni kao uzbunjivači. To nije neko nepremostivo pitanje već samo stvar zakonske formulacije - rekao je Ilić.

Transparentnost Srbija je pak prošlog meseca ocenila da su mnoga rešenja iz Nacrta "korak unazad" u odnosu na ona u modelu zakona i da svaki građanin koji ukaže na ugrožavanje javnog interesa treba da ima status uzbunjivača. Ova organizacija je iznela 17 "krupnih" primedbi na rešenja u nacrtu.

U Ministarstvu dodaju da zakoni o zaštiti uzbunjivača postoje uglavnom u anglosaksonskom pravu.

  • Niški LAF u obrazloženju predloga da "stalni članovi antikorupcijskih tela imaju status uzbunjivača dok im traje mandat i godinu dana po njegovom okončanju" navodi da su oni u stalnom riziku da dođu pod udar svojih poslodavaca i drugih na čije zloupotrebe ukazuju. U njemu se podseća da aktuelna
  • Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije predviđa formiranje lokalnih antikorupcijskih tela u celoj Srbiji, a da institut zaštite od gubitka posla već godinama važi za sindikalne predstavnike.
Izvor: Izvod iz vesti, http://www.danas.rs, Zorica Miladinović