Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: Bankari navode da su rokovi za implementaciju Zakona prekratki, da ima više otvorenih pitanja i problema koji se moraju rešavati na organizovan i dosledan način, kao i da Udruženje banka Srbije mora inicirati niz aktivnosti u cilju prevazilaženja operativnih problema u implementaciji Zakona


U prostorijama Udruženja banka Srbije 06.03.2018. godine održan je sastanak na temu "Izazovi u implementaciji novih standarda propisanih novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma".

Učesnici sastanka su bili predstavnici banka u čijoj je nadležnosti sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca i predstavnici Narodne banke Srbije.

Sastanak je iniciran kako bi se sagledali očekivani problemi i izazovi prilikom implementacije novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), odnosno novih podzakonskih akata donetih u skladu sa pomenutim zakonom.

Tokom diskusije, učesnici su se u značajnoj meri složili da se svi suočavaju sa sličnim problemima, da su rokovi za implementaciju prekratki, da ima više otvorenih pitanja i problema koji se moraju rešavati na organizovan i dosledan način, kao i da Udruženje banka Srbije, u saradnji sa bankama, mora inicirati niz aktivnosti u cilju prevazilaženja operativnih problema u implementaciji ovog zakona u bankarskom sektoru.

Prezentacije sa sastanka:

Izvor: Vebsajt Udruženja banka Srbije, 09.03.2018.