Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: ODGOVORI MINISTARSTVA GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O LEGALIZACIJI


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Koliko iznosi taksa za ozakonjenje za 24 kvadratna metra stambeno-poslovnog objekta? U pitanju je razlika kvadrata koja je nastala odstupanjem od građevinske dozvole tokom izgradnje. Ukupna površina objekta je 162 kvadrata. Da li je za objekat za koji je urađen projekat izvedenog objekta i dobijena saglasnost u Odeljenju za urbanizam potreban elaborat geodetskih radova? Investitor je dostavio geodetski snimak izvedenog objekta, kopiju plana i posedovni list.

Nadležni organ će u postupku izvršiti proveru dostavljene dokumentacije i, ukoliko utvrdi da je u skladu sa sadržinom propisanom za izveštaj o zatečenom stanju objekta, neće naknadno tražiti nikakvu dopunu, a visinu takse za ozakonjenje odrediće pre donošenja rešenja o ozakonjenju, u skladu sa članom 33. Zakona.

* Još 1989. podigao sam letnju kuhinju od 12 kvadrata na zemljištu koje je susvojina sa mojim bratom. On se od tada pa do današnjeg dana nije žalio na ovaj nelegalno napravljeni objekat. Pri poslednja dva pokušaja legalizacije, iako imam sve ostale neophodne papire za legalizaciju objekta, nisam mogao od njega da dobijem saglasnost, iako sam je i napismeno tražio. Jednostavno neće da je da, a ujedno ne možemo ni da se dogovorimo oko fizičke deobe, i zato joj i ne pristupamo. Ima li šanse da sada po novom zakonu legalizujem ovaj objekat?

Ima, u skladu sa članom 10. st. 6. i 7. Zakona, a što će nadležni organ utvrditi u postupku ozakonjenja.

* Imam staru kuću na selu kod Niša. Ona je podignuta 1930. godine, a 1960. je rekonstruisana. Da li sam u obavezi da zatražim legalizaciju? Građevinska dozvola nije bila potrebna za bilo kakvu gradnju, i tako su podignute sve kuće u selu, uključujući i najnovije.

S obzirom na to da se radi o kući na selu koja je izgrađena pre 1961. godine, potrebno je da predate zahtev nadležnoj službi za katastar nepokretnosti za upis prava svojine. Vaš objekat nije predmet ozakonjenja, u skladu sa članom 4. stav 1. Zakona.

* U Rakovici je ustanova u kojoj radim 2000. godine izgradila osam stanova kao nadogradnju na postojeći objekat. Stanovi su useljeni 2000. godine, postoji građevinska dozvola, ali je izgrađeno oko 100 kvadratnih metara više od dozvoljenog, tako da je u jednom broju stanova odstupljeno od projekta, odnosno stanovi su prošireni. Tehnički prijem nije izvršen niti postoji upotrebna dozvola, a investitor, odnosno ustanova u kojoj radim, ne želi da uknjiži nadograđeni objekat. Koji je postupak ozakonjenja stanova u ovom slučaju?

Predmet ozakonjenja su radovi koji su izvedeni bez građevinske dozvole. Postupak u navedenoj situaciji je precizno propisan Zakonom. Možete obavestiti nadležnu građevinsku inspekciju da imate nezakonito izvedene radove, kako bi za vaš objekat bio pokrenut postupak ozakonjenja.

* Vlasnik sam garaže na opštini Zvezdara. Uknjižena je i vlasništvo nije sporno. Nalazi se u prizemlju stambene zgrade, zajedno sa još tri garaže. Još pre osam godina uveo sam odvojenu struju, zasebno brojilo i izvršio određene radove u nameri da je pretvorim u garsonjeru. Urađeno je kupatilo. Ostalo je još da se postavi laminat i promene ulazna vrata, umesto garažnih. Da li mogu da podnesem zahtev za legalizaciju kako bi se izvršila prenamena prostora i prostor vodio kao stambeni? Potpise stanara za saglasnost da se to uradi ne mogu da dobijem. Postoji li neki drugi način?

Promena namene objekta spada u radove koji mogu biti predmet ozakonjenja. Ako u ranijem periodu nije podnet zahtev za legalizaciju, tada će ova nepokretnost biti predmet evidentiranja u skladu sa zakonom, a opreza radi, možete i sami obavestiti građevinsku inspekciju o nezakonito izvedenim radovima. Utvrđivanje odgovarajućeg prava vrši se u postupku ozakonjenja, u skladu sa članom 10. Zakona.

* Kuću sam legalizovao 2012. godine, ali je nisam uknjižio, jer sam podneo prijavu na upis zbog toga što su na mojoj parceli na kojoj se nalazi objekat dodali sukorisnika na osnovu neke preparcelacije. Kad sam kupio plac bio sam jedini korisnik, i tek nakon tri godine dobio sam sukorisnika na 40 kvadrata placa. Kako je to moguće? Prijavu na upis sam podneo ministarstvu još 2012, ali nisam dobio odgovor na pitanje da li je moj predmet rešen. Da li postoji način da se korisništvo na parceli na kojoj se nalazi moja kuća ponovo vrati u pređašnje stanje kako bih izvršio uknjižbu?

U skladu sa odredbama Zakona, kada je izdato naknadno rešenje o građevinskoj dozvoli, a ne i rešenje o upotrebnoj dozvoli, takav postupak se okončava u skladu sa odredbama Zakona, a nadležni organ donosi rešenje o ozakonjenju bez sprovođenja postupka propisanog tim zakonom.

* Zahtev za legalizaciju sam podnela 18. jula 2011. godine (zahtev za tehnički prijem objekta na Zlatiboru KO Čajetina). Predati su dokumentacija, katastarsko-topografski plan parcele, projekat izvedenog objekta - tri plana, izveštaj o tehničkoj kontroli, kopija plana RGZ i potvrda elektrodistribucije. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je odobrena i regulisana neto površina objekta 219,16 m2, a ukupno izgrađenog objekta 254,65 m2. Površina za ugovaranje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za legalizaciju objekta iznosi 35,49 m2. Ova razlika se pojavljuje u površini podruma i na delu terase nad podrumom i potkrovljem. Objekat se nalazi u drugoj zoni na Zlatiboru, pa me interesuje da li treba da podnosim novi zahtev i koliko ću platiti legalizaciju?

Predmet ozakonjenja su radovi koji su izvedeni bez građevinske dozvole, a visinu takse utvrdiće nadležni organ pre izdavanja rešenja o ozakonjenju.

Izvor: Vebsajt Novosti, V.N., 11.03.2016.
Naslov: Redakcija