Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA: NOVčANOM KAZNOM U IZNOSU OD 8.000 DINARA, KAZNIćE SE ZA PREKRšAJ STANARI, KAO FIZIčKA LICA AKO SUšE RUBLJE NA OTVORENIM DELOVIMA ZGRADA (PROZORI, TERASE, BALKONI I LOđE) KOJI SU VIDLJIVI SA ULICE ILI DRUGE JAVNE POVRšINE, A U ZGRADI POSTOJI PROSTORIJA ZA SUšENJE RUBLJA. ZA OVAJ PREKRšAJ, KAZNIćE SE PREDUZETNIK NOVčANOM KAZNOM U IZNOSU OD 30.000 DINARA, A ODGOVORNO LICE KOD PREDUZETNIKA NOVčANOM KAZNOM U IZNOSU OD 10.000 DINARA


Građani moraju da paze gde će sušiti veš, jer mogu za to platiti kaznu čak i ako prostru veš na prozoru. Odlukom o kućnom redu u stambenim zgradama ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2011, 1/2012 i 28/2014 - dalje: Odluka), sušenje veša nije dozvoljeno ne samo na terasama, nego i na prozorima, kao i na balkonima.

Služba komunalne policije je u poslednjih godinu dana primila prijave za ostavljen veš, ali najčešće na ogradama privatnih stambenih jedinica koje nisu obuhvaćene predmetnom Odlukom, dok nije zaprimila nijednu prijavu prekršaja – sušenje rublja na otvorenim delovima zgrade – rečeno je u novosadskoj komunalnoj policiji.

Većina građana nije upoznata sa ovom merom, a mnogi od njih je i ne poštuju jer se ova Odluka retko kad primenjuje.

U komunalnoj policiji ističu da u većem broju stambenih zgrada ne postoje prostorije za sušenje veša, zbog čega je postupanje komunalnih policajaca nemoguće.

Članom 29 Odluke predviđeno je da će se novčanom kaznom u iznosu od 8.000 dinara, kazniti za prekršaj stanari, kao fizička lica ako suše rublje na otvorenim delovima zgrada (prozori, terase, balkoni i lođe) koji su vidljivi sa ulice ili druge javne površine, a u zgradi postoji prostorija za sušenje rublja.

Za ovaj prekršaj, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara, a odgovorno lice kod preduzetnika novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Telegraf, 10.03.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija