Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2016. GODINI: SUBVENCIJE ZA RATARSKU PROIZVODNJU SMANJENE SU SA 12.000 NA 4.000 DINARA PO HEKTARU. DRUšTVO AGRARNIH EKONOMISTA SMATRA DA JE SMANJENJE SUBVENCIJA šTETNO ZA MALA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTAVA, JER ćE TROšKOVI OBNOVE REGISTRACIJE BITI VEćI OD PRIHODA PO OSNOVU TIH SUBVENCIJA


Sektoru agrara potrebno je više urgentnih mera kako bi se popravilo teško stanje, izjavio je predsednik Društva agrarnih ekonomista Srbije, Miladin Ševarlić.

Prema njegovim rečima, pre svega treba okončati restituciju, da bi znali ko sa čime raspolaže od zemljišnih resursa.

"Treba rešiti i pitanje privatizacije ostatka poljoprivrednih preduzeća koja su bila u društvenoj svojini, pa su privatizovana", rekao je Ševarlić i dodao da je otvoreno i pitanje treba li prodavati PKB po nepovoljnoj ceni.

Govoreći osmanjenju subvencija za biljnu proizvodnju, on je naveoda je svako smanjenje subvencija, koje su inače najniže u Evropi, veoma zabrinjavajuće.

"To pokazuje kakav odnos država ima prema poljoprivredi, pre svega prema registrovanju pojedinačnih poljoprivrednih gazdinstava. Mnogima od njih, pogotovo onim manjim, površine jedan - dva hektara, uopšte se neće isplatiti ni da obnavljaju registraciju, jer će troškovi odlaska do uprave, odnosno do trezora za obnovu registracije biti veći nego što će biti prihod po osnovu tih subvencija", smatra Ševarlić.

On je naveo da se zaboravlja činjenjica da će značajan deo ratarske proizvodnje sada biti po većoj vrednosti "uzlazni input" za stočarsku proizvodnju koja je inače u teškoj situaciji.

"Smanjenje subvencija po hektaru u ovom iznosu ne odražava povecanje subvencija za investicije i podsticaje. To može da bude dobra namera ako postoje osnove za bilo kakvu rentalbilnu proizvodnju u poljoprivredi. Sa ovim subvencijama koje su namenjenje ratarstvu, nema rentabilne proizvodnje", ističe Ševarlić i dodaje da vec dve decenije kasnimo u podsticanju investicija.

Profesor takođe upozorava da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja ne regresira nabavku dizel goriva.

Izvor: Vebsajt B92, 10.03.2016.
Naslov: Redakcija