Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI ZAKON O PLATAMA FUNKCIONERA: PREDVIđENO POVEćANJE ZARADA FUNKCIONERA U IZVRšNOJ VLASTI, KAO šTO SU MINISTRI I DRżAVNI SEKRETARI


U planu je donošenje Zakonao platama funkcionera, kojim bi zaradefunkcionera u izvršnoj vlasti, kao što su ministri i državni sekretari, bile povećane. Povećanje zarada navedenim grupama od Srbije očekuje Svetska banka, kaže ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Kori Udovički.

Ona objašnjava da u ovom trenutku funkcioneri kod nas zarađuju manje nego ljudi za čiji rad odgovaraju.

- To je koruptivna situacija. Građani bi to trebalo da shvate. Treba nam posebna radna grupa koja će se formirati za Zakon o platama funkcionera - kaže Udovički.

Udovički kaže da se još ne zna koje sve kategorije funkcionera postoje.

- Imam utisak da radna grupa neće lako doći do odgovora šta je to funkcioner. Zalagaću se da zarade funkcionera u izvršnoj vlasti, od kojih zavisi funkcionisanje uprave za koju želim da bude efikasna i na usluzi građanima, uđu u posebne zakone. Ako si direktor u zdravstvenoj instituciji, ministar ili državni sekretar, hajde da uporedimo te odgovornosti s odgovornostima zaposlenih - kaže ministarka.

S druge strane, kada je reč o zaposlenima u javnom sektoru, Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) prepoznaje neke kategorije zaposlenih koji imaju poseban status zbog rizika posla. Ako se, prema najavama, njima zamrzne ili smanji plata, to bi moglo da bude u suprotnosti sa Zakonom o radu...

- Zakonomo sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) dovodimo sve na uporedivu ravan. Sve je vidljivo, ali biće nekih izuzetaka, prepoznavanje specifičnih situacija. Moramo da shvatimo da nije školska sprema najvažnija. Ona jeste vrlo važan faktor, pokazuje koliko je neki posao složen i kakve su kompentencije potrebne za njega, ali posao nosi i rizike, veštine koje se ne stiču kroz školsku spremu - odgovara Udovički.

Ona za primer uzima policajce kojima je, kaže, često glava u torbi.

- Možda nisu išli na fakultet, ali imaju neke veštine. To će se sve uzimati u obzir. Precizniji kriterijumi biće razrađivani u posebnim zakonima. U okviru iste platne grupe moći će da se rangiraju različiti poslovi. Da ipak neko dobije malo više od drugog, iako su u istoj platnoj grupi. Važno je da je Zakon o radu tretiran kao minimum prava i da Zakon o sistemu plata nije u sukobu sa njim - zaključuje ministarka.

Da li će propis koji će uređivati plate funkcionera i biti izrađen ostaje da vidi, jer je na ministarkinu izjavu, predsednik Vlade Republike Srbije rekao da plate ministrima neće biti povećavane, te da neće dati saglasnost za usvajanje takvog zakona.

Istovremeno, stručnjaci na temu povećanja plata ministrima smatraju da takav potez ima utemeljenje.

Naime, Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske nauke ukazuje da ministri treba da imaju pet do šest puta veće plate od prosečne plate u zemlji.

Takav odnos zarada, inače, primenjuje se u Austriji, Sloveniji, Češkoj, dok su u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini plate ministara tri puta veće od prosečnih.

Izvor: Vebsajt Blic, Bojana Anđelić, 11.03.2016.
Naslov: Redakcija