Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE: Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 2,25 odsto


Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 2,25%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu očekivano kretanje inflacije i drugih makroekonomskih pokazatelja iz domaćeg i međunarodnog okruženja u narednom periodu, kao i dosadašnje ublažavanje monetarne politike. Inflacija je i sedmu godinu zaredom čvrsto pod kontrolom Narodne banke Srbije. U decembru 2019. godine iznosila je 1,9% na međugodišnjem nivou, a niske inflatorne pritiske očekujemo i u narednom periodu. Izvršni odbor očekuje da će se međugodišnja inflacija do sredine 2020. godine kretati oko donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, a da će se nakon toga, postepeno približavati centralnoj vrednosti cilja. Približavanju inflacije centralnoj vrednosti cilja u narednom periodu doprineće efekat niske baze kod cena povrća, a u srednjem roku rast agregatne tražnje. Na niske inflatorne pritiske ukazuju i inflaciona očekivanja, koja se i za godinu i za dve godine unapred nalaze u granicama cilja za inflaciju Narodne banke Srbije.

Opreznost u vođenju monetarne politike i dalje je potrebna, pre svega zbog kretanja u međunarodnom okruženju. Buduće uslove na međunarodnom finansijskom tržištu odrediće u velikoj meri stepen ekspanzivnosti monetarnih politika Sistema federalnih rezervi i Evropske centralne banke, kao i to u kojoj meri će on odstupati od očekivanja tržišta. Takođe, neizvesnost je prisutna u pogledu kretanja cena nafte i primarnih poljoprivrednih proizvoda na svetskom tržištu. Svetska cena nafte bila je izrazito volatilna poslednjih meseci, s obzirom na uticaj brojnih faktora i na strani ponude i na strani tražnje.

Izvršni odbor je istakao da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući punoj koordinaciji mera ekonomske politike, koja je rezultirala održivim snažnim rastom ekonomske aktivnosti i povoljnim makroekonomskim izgledima za naredni period. Rast bruto domaćeg proizvoda u 2019. premašio je prvobitne projekcije, zahvaljujući ubrzanju rasta u drugoj polovini godine, usled pozitivnog delovanja domaćih faktora koji su nadomestili nižu eksternu tražnju. Posebno je bio značajan rast investicija, čemu je doprinela dalja realizacija infrastrukturnih projekata, unapređenje poslovnog ambijenta, kao i povoljni izvori finansiranja, na šta je uticalo i prethodno ublažavanje monetarne politike Narodne banke Srbije. Povećana je i potrošnja domaćinstava, pre svega zahvaljujući pozitivnim kretanjima na tržištu rada, rastu životnog standarda građana i nižim troškovima kredita. Fiskalni rezultat prošle godine bio je bolji od planiranog, što, pored snažne podrške privrednom rastu, doprinosi daljem smanjenju učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu. Najviši neto priliv stranih direktnih investicija od kada se prati uporediva statistika u punoj meri je pokrio deficit tekućeg računa platnog bilansa. Garanciju otpornosti na eventualne potrese iz međunarodnog okruženja pruža i visok i adekvatan nivo deviznih rezervi naše zemlje.

Izvršni odbor je usvojio februarski Izveštaj o inflaciji, koji će javnosti biti predstavljen 19. februara. Tom prilikom biće detaljno obrazložene odluke monetarne politike i makroekonomska kretanja koja ih opredeljuju.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 12. marta 2020. godine.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 13.02.2020.
Naslov: Redakcija