Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA OGLAŠAVANJA FINANSIJSKIH USLUGA: Rasprava će trajati do 25. februara 2019. godine


Narodna banka Srbije pripremila je Nacrt odluke o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga, kojom se propisuju uslovi oglašavanja u elektronskim i štampanim medijima, uslovi internet oglašavanja, oglašavanja na otvorenim površinama, kao i direktnog oglašavanja i drugih oblika oglašavanja, obaveze i odgovornosti davaoca finansijskih usluga u vezi sa oglasnom porukom, kao i druga pitanja koja se odnose na oglašavanje ovih usluga.

NBS poziva stručnu javnost i sve druge zainteresovane strane da komentare i primedbe na ovaj nacrt dostave na imejl adresu: zastita.korisnika@nbs.rs ili na adresu: Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga, Nemanjina 17, 11000 Beograd ili Poštanski fah 712, 11000 Beograd.

Obrazac za dostavljanje komentara i primedaba možete preuzeti na sledećem linku.

Javna rasprava će se održati do 25. februara 2019. godine.

Izvor: Vebsajt Narodna banka Srbije, 11.02.2019.
Naslov: Redakcija