Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2019. GODINI: Naknada za obnovljive izvore energije 0,093 din/kWh


Vlada Republike Srbija je donela Uredbuo visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2019. godini ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019), koja će i ove godine iznositi 0,093 dinara po kilovat satu.

Reč je o naknadi za podsticaj obnovljivih izvora energije koju plaćaju svi potrošači u Srbiji.

Naknada je prikazana kao stavka na računu za utrošenu električnu energiju i kojom se subvencioniše proizvodnja struje iz energije vetra, sunca, biomase, biogasa, malih hidroelektrana i drugih, a u skladu sa Zakonom o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon) i podzakonskim dokumentima.

Sredstva prikupljena po tom osnovu se ne troše direktno za izgradnju tih elektrana već za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije.

Naknada je uvedena 2013. godine.

Izvor: Vebsajt RTV, 11.02.2019.
Naslov: Redakcija